Danışman Adayı 817 Kişi İçin Alım İlanı Yayınlandı

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 06/06/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın değişik 14 üncü maddeleri gereğince KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 817 adet sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı personel alımı yapılacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için fakülte veya yüksek okulların en az lisans programlarından mezun olmak, (Başvuruların internetle Kurumumuza gönderilmesinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,

İŞKUR tarafından 23/08/2011 tarihinde yayımlanan ilan neticesinde düzenlenen İş ve Meslek Danışmanlığı eğitimini tamamlamış olmak,

İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

03.03.2012 tarihinde yayımlanan İş ve Meslek Danışmanı alım ilanına başvurup tercih yapmış ancak yerleşememiş olmak,

Halen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mümkün olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuramayacaklardır.

Başvuru

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar 13-27 Haziran 2012 tarihleri arasında başvurularını internet yoluyla (www.iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardır. 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir.

 

İşlem adımları:

1)      www.iskur.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır.

2)      Ana sayfadaki “İş ve Meslek Danışmanlığı Tercih Formu” linki tıklanır.

3)      Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır.

4)      İnternet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

 

İş ve Meslek Danışmanları en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından, Lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atamalar yapılacaktır.

 

 

 

İşe Yerleştirme

 

İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi İŞKUR tarafından yapılacaktır.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır,

Yapılan yerleştirme sonucunda boş kalan sözleşmeli pozisyonlar için başvuruda bulunup yerleşemeyenlerin atamaları en yüksek puandan başlamak üzere boş kalan pozisyonlara Sınav Komisyonunca yapılacaktır.

Kurumumuz tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlığı pozisyonlarına atanacaklardır.

Yerleştirme listesi Genel Müdürlüğümüz “www.iskur.gov.tr” adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar yerleştirme listesinin “www.iskur.gov.tr” adresinde ilanından itibaren 10 (on) işgünü içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıkları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Belgelerin teslimini müteakip atama işlemlerine başlanılacak olup, evrak teslim tarihinden itibaren adaylar 15 (onbeş) gün içerisinde sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

 

Atanma Esnasında İstenilecek Belgeler

1)      KPSSP3 sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

2)      İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi,

3)      Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,

4)      Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,

5)      4 adet vesikalık fotoğraf,

6)      Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

7)      Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

 

Diğer Hususlar

      KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.

Tercih durumlarına göre ataması yapılan Sözleşmeli Personelin “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde” yer alan hükümler dışında başka birime ataması yapılmayacaktır.

İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

Adres ve İletişim Bilgileri:  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri , ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170

Elektronik Posta Adresi: www.iskur.gov.tr

Kamuoyuna duyurulur.

EK:1 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Kontenjan Tablosu

 

 

İL SIRALI LİSTE

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KONTENJAN TABLOSU

Sıra Birimi

İMD Sayısı

Sıra Birimi

İMD Sayısı

1 Adana

23

43 Kütahya

6

2 Adıyaman

5

44 Malatya

8

3 Afyonkarahisar

7

45 Manisa

15

4 Ağrı

3

46 Kahramanmaraş

10

5 Amasya

4

47 Mardin

5

6 Ankara

60

48 Muğla

10

7 Antalya

25

49 Muş

3

8 Artvin

3

50 Nevşehir

3

9 Aydın

11

51 Niğde

3

10 Balıkesir

10

52 Ordu

5

11 Bilecik

2

53 Rize

3

12 Bingöl

2

54 Sakarya

10

13 Bitlis

3

55 Samsun

10

14 Bolu

3

56 Siirt

2

15 Burdur

3

57 Sinop

2

16 Bursa

32

58 Sivas

7

17 Çanakkale

5

59 Tekirdağ

19

18 Çankırı

4

60 Tokat

6

19 Çorum

7

61 Trabzon

8

20 Denizli

11

62 Tunceli

1

21 Diyarbakır

13

63 Şanlıurfa

13

22 Edirne

4

64 Uşak

4

23 Elazığ

6

65 Van

8

24 Erzincan

3

66 Yozgat

4

25 Erzurum

7

67 Zonguldak

8

26 Eskişehir

10

68 Aksaray

4

27 Gaziantep

16

69 Bayburt

1

28 Giresun

3

70 Karaman

3

29 Gümüşhane

1

71 Kırıkkale

3

30 Hakkari

2

72 Batman

5

31 Hatay

14

73 Şırnak

2

32 Isparta

5

74 Bartın

2

33 Mersin

19

75 Ardahan

1

34 İstanbul

155

76 Iğdır

2

35 İzmir

50

77 Yalova

2

36 Kars

3

78 Karabük

4

37 Kastamonu

4

79 Kilis

1

38 Kayseri

15

80 Osmaniye

5

39 Kırklareli

4

81 Düzce

4

40 Kırşehir

2

41 Kocaeli

25

42 Konya

21

 

 

KONTENJAN SIRALI LİSTE

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KONTENJAN TABLOSU

Sıra Birimi

İMD Sayısı

Sıra Birimi

İMD Sayısı

34 İstanbul

155

5 Amasya

4

6 Ankara

60

18 Çankırı

4

35 İzmir

50

22 Edirne

4

16 Bursa

32

37 Kastamonu

4

7 Antalya

25

39 Kırklareli

4

41 Kocaeli

25

64 Uşak

4

1 Adana

23

66 Yozgat

4

42 Konya

21

68 Aksaray

4

33 Mersin

19

78 Karabük

4

59 Tekirdağ

19

81 Düzce

4

27 Gaziantep

16

4 Ağrı

3

38 Kayseri

15

8 Artvin

3

45 Manisa

15

13 Bitlis

3

31 Hatay

14

14 Bolu

3

21 Diyarbakır

13

15 Burdur

3

63 Şanlıurfa

13

24 Erzincan

3

9 Aydın

11

28 Giresun

3

20 Denizli

11

36 Kars

3

10 Balıkesir

10

49 Muş

3

26 Eskişehir

10

50 Nevşehir

3

46 Kahramanmaraş

10

51 Niğde

3

48 Muğla

10

53 Rize

3

54 Sakarya

10

70 Karaman

3

55 Samsun

10

71 Kırıkkale

3

44 Malatya

8

11 Bilecik

2

61 Trabzon

8

12 Bingöl

2

65 Van

8

30 Hakkari

2

67 Zonguldak

8

40 Kırşehir

2

3 Afyonkarahisar

7

56 Siirt

2

19 Çorum

7

57 Sinop

2

25 Erzurum

7

73 Şırnak

2

58 Sivas

7

74 Bartın

2

23 Elazığ

6

76 Iğdır

2

43 Kütahya

6

77 Yalova

2

60 Tokat

6

29 Gümüşhane

1

2 Adıyaman

5

62 Tunceli

1

17 Çanakkale

5

69 Bayburt

1

32 Isparta

5

75 Ardahan

1

47 Mardin

5

79 Kilis

1

52 Ordu

5

72 Batman

5

80 Osmaniye

5

Not: Flavio Nickli Ömer arkadaşıma katkılarından dolayı teşekkürler.

Incoming search terms:

 • imd alımı (72)
 • işkur imd alımları (19)
 • kpss p3 77 puanla atananlar (1)
Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Danışman Adayı 817 Kişi İçin Alım İlanı Yayınlandı için 28 cevap

 1. chemist diyorki:

  sanırım dışardan sertifika alanlar baş vuramıyor

 2. zeroist diyorki:

  Dışardan sertifika alanlar maalesef başvuramıyor

  • chemist diyorki:

   dışardan başvuranlar hiç başvuramıycakmı işkura

  • denize diyorki:

   ama bu haksızlık onlarda kursiyerler değil ki şubat ayında dışardan sınava girip sertifika alanlar. zeroist biz neden başvuramıyoz

   • zeroist diyorki:

    Bir kere sayın başbakanımızın ağzından (o malum atama töreni konuşmasında) şu an başvuru yapıp da atanamayan 817 kişi için maliye bakanıyla görüştüm lafı çıktı diye bu işkur tarafından emir telakki edildi.Başbakanımız cümleyi o şekilde kurmasaydı işkur 817 kişi için genel bir alım yapardı diye düşünüyorum.

    • boş diyorki:

     .. hem işukurun kursuna katılın, 1 yılınız heba olsun, hem sertifikanız olsun, sonra da böyle saçma bir nitelikle karşı karşıya kal… tamamiyle saçmalık…

 3. flavio diyorki:

  Gerçekten bu atama şekli hiç te adil olmadı bana göre. Elbette kursa katılanların atanma hakkı vardır, ama dışardan sertifika alanların ya da almaya çalışanların günahı ne ?
  Umarım bu hatayı en kısa zamanda düzeltirler.

 4. boş diyorki:

  2. sınavdan başarılı olupta, işkurun kursuna katılan ”işsiz” iş ve meslek danışmanları ne yapacak acaba…

 5. MYK'nun dikkatine diyorki:

  Mesleki yeterlilik kurumu bir daha sertifika programı açmamalı,elinde serifikası bulunanlar öncelikle atanmalıdır.Bu şekilde devam ederse,öğretmen atamalarına benzeyecek bu durum….Milyonlarca diploma sahibi var ortalıkta ama alım yok……MYK bu durumu dikkate alıp,saüsem ve anapere bir daha yeterlilik belgesi için olanak tanımamalıdır.

 6. Anonim diyorki:

  kesinlikle katılıyorum bundan sonra sertifika vermeye devam ederlerse sanırım bu iş ticarete döküldü demektir…

 7. ertan diyorki:

  bakanliga, bimere ve iş kura mail atmak gerekli MYK üzerinde ancak bunlar etki yaratabilir.. Klavye üzerinde konuşmakla olmaz. Herkes 5 dk ayirsa bu kurumlara yazi yazilir. Ben kendi üzerime düşeni yaptim ve çektim sira sizlerde… Arkadaşlar boşlamayalim şuan 2000 kisiye yakin kisi bu belgeyi alacak eger bir daha alim olursa bu sayi kat be kat artacaktir bunuda unutmayin. İyi aksamlar.

 8. ımd diyorki:

  kesinlikle katılıyorum,sertifika sahibi ve olmaya aday herkes MYK’a mail atmalı….5 dakika ayırıp bu açıklamayı yapmalı.MYK sertifika programı bir daha açılmasına izin vermemelidir..

  • ddanışmanı diyorki:

   ne yazacaz ki atamalar hemen yapılsın diye mi?

   • ımd diyorki:

    atamaları MYK yapmıyo,sadece sertifika programı açıp belgelendirme yapıyor.Belgelendirme için bir daha sınav açarsa katılımlar artacak ve biz elimizdeki sertifikayı odamıza asmak durumunda kalıcaz…MYK ya bir daha sertifika programı açmasın diye mail atmalıyız

 9. ımd diyorki:

  Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı
  E-posta: sbd@myk.gov.tr

 10. ımd diyorki:

  zeroisten ricam lütfen bu konu üzerine bir başlık açması ve durumu özetlemesidir.MYK’nın sertifika için alım olana dek sertifika programı açmamasını belirtmemiz gerekmektedir.

 11. burcu35 diyorki:

  Bu alıma kursa katılma şartı konması kadar büyük bir saçmalık yok bir kere bu yasal bir durum değil eğer bizim bu işi yapabileceğimizi gösteren yeterlilik belgesi ise bu atamalara başvurma hakkımız olmalıdır .Bu yapılan büyük bir yanlışlık ve hatta yasalara aykırı bir durumdur. işkurun açtığı kursa katılma şartı ve ayrıca 3 martta başvurup atanamama şartının derhal kaldırılması gerekir .Arkadaşlar lütfen atanacak durumda olupta bu ibareler yüzünden atanamayan arkadaşlar lütfen bu konuda da sesinizi çıkarın .Söylediğim gibi bu konulan ibareler kanuna aykırıdır ve kanuna aykırı olarak böyle bir işlem yapılması da suçtur. Bu problem bir an önce düzeltilmelidir.

 12. burcu35 diyorki:

  arkadaşlar anayasının ilgili maddesi ” kamu kuruluşları atama yaparken belirli bir kişi grubuna ayrıcalık tanıyamaz “diyor .Ayrıca 657 devlet memurları kanunun 48, madesinde işe alımlarda kurumlar kısıtlama madedeleri koya bilir yalnız bu maddeler işin gerekleri ölçüsünde olmalıdır diyor. İşkur’un koyduğu mart ayında atanamamış olmak maddesi işin hangi özelliği ile bağdaşmaktadır sorulur ve kanuna aykırıdır .
  Ayrıca öss sınavında başarılı olmuş bir ögrenciye üniversiteye yerleşirken nasıl x dershanesinde kurs görmüş olmak demek mantıksız ve eşitlik ilkesine aykırı ise işkurun atamasında da bizim açtığımız kursa katılmış olmak demek anlamasızdır ayrıca işkur iş kursları acarken dikkat ettiği konu istihdam için yeterli kişinin piyasada olmaması ve bunun eğitimini kendisi vermesi olduğunu hepimiz öğrendik .ülkemizde ,800 sayfalık kitabı ezberleyen ve mülakatları kurs almamasına rağmen gecen bu işi yapacak yeteri kadar vizyonu ve mizyonu acık gencimizin olduğu aşıkardır . Bu sebepden dolayı sesini çıkarmayan , hakkını aramayan sevgili iş ve meslek danışmanlığı sertifikası almış ve atanamamış arkadaşlarıma iş hayatlarında başarılar dilerim arkadaşlarıma

 13. chemist diyorki:

  evet katılıyorum peki ne yapmalıyız

 14. burcu35 diyorki:

  hiç bir şey yapamayız çünkü biz hukuk devletinde yaşamıyoruz.

 15. chemist diyorki:

  gerçi daha belgeleri alamadık ta:)

 16. ımd diyorki:

  kaç kişinin elinde sertifikası varda atamayı bekliyor şimdi???817 kişi hariç…zeroist yardımcı olurmusun….

 17. ddanışmanı diyorki:

  benn 😀 inşallah bu yıl atama olur bakan söz verdi ama…

 18. cosa826 diyorki:

  Asalet arayan elbet birgün bulur ama ülkemizde maalesef ömrü buna yetmeyebilir. Neyseki şükür ölüm var. Asıl asalet öz.
  2000 yılı fizik öğretmeniyim.
  – Dediler sizi fizikçi atayamayacağız sınıf öğretmenliği sertifikası alın atayalım. Eyvallah dedik aldık (yaklaşı eşit 3000 TL ye maal oldu.
  Yok dediler sizi sını öğretmenide atayamayacağız.
  – Bilgisayar proğramcılığı sertifikası alın çözümleyici yasa proğramcı olarak atayalım.
  Aldım 1 yılımı ve 1000 TL versim onuda aldım.
  -Yok yetmez İş meslek danışmanlığı sertifikası alın öyle atıyalam dediler
  Aldım onuda aldım (Yaklaşık 1000 TL) KPSS Puanımda 81 ondada durum bu
  -Şimdide diyorlarki İş güvenliği sertifikası Alın (…) Ne dersiniz alayım mı? Geçen 12 yılımamı giden paralarımamı işsiz güçsüz dolaşıyorum onamı yanayım. Haa Asaletmiiş

 19. chemist diyorki:

  moralinizi bozmayın 2008 kimya mezunuyum bende 3 yıl farklı yerlerde pekde düzgün olmayan şartlarda çalıştıktan sonra 2011de yüksek lisansa başladım benimde puganım 81:)şu an lojistik yönetimi(ing) dokuz eylülde yüksek yapıyorum ve ögrenciyken bile iş teklifleri gele biliyor asla yılmayın 10 kötü denemeden sonra 11.denemede başarılı olabilirsiniz ve emin olun başarı size 10 kötü denemeyi unutturur.Şuda var bakın belgenizi almışsınız 500 kişi girdi sanırsam anapere 24 kişi belge alabildi demekki bide o taraftan bakın açılımlar olabilir.moralinizi yüksek tutun lütfen fen edebiyatı bu hale düşürenler utansın.

 20. üner diyorki:

  kalan arkadaşlar sınava nasıl başvuru yaptınız biri bana anlatsın neolur,form doldurulup imzalanıp teslim edilecek diyor nasıl olcak benim başvuru sayfamda form falan yok…

 21. gülçin diyorki:

  ben eylül sınavına basvurmayı düşünüyorum ama kursa gitmedim..belgeyi alırsam atanma sansım yokmu yani eğitim almadan?öncelik eğitime katılanlardamı acaba?bir de hangi puana göre sıralam olcak bu sene 2011 ve 2012 mi yoksa sadece 2012mi?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir