Coğrafyacı nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Coğrafyacı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Coğrafyacı

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: DİĞER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: SOSYAL BİLİMLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
-Yeryüzünün oluşumu, bölgelerin fiziki şartları, iklim özellikleri, bitki örtüsü ve beşeri faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapan kişidir.

:

Coğrafyacı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Yeryüzündeki fiziki şartlar ve iklim özellikleri konularında araştırma yapmak,
Farklı ve benzer iklimlerin bölgelerini tespit etmek,
Kaya çeşitleri, yeryüzünün oluşumu, evreleri, dünyanın yaşı, fırtına ve depremlerin oluş nedenleri, okyanuslarda, denizlerde, göllerde ve akarsularda meydana gelen değişiklikler hakkında araştırma yapmak
İnsanların yeryüzüne dağılış şekilleri, ekonomik ve idari yapıları, ticaret yolları hakkında araştırmalar yapmak
Fiziksel ve etnik sınırlar arasındaki ilgili konular hakkında hükümetlere uluslararası, endüstriyel ve diğer kuruluşlara tavsiyelerde bulunmak
Haritalar, grafikler ve buluşları gösteren şemalar yapmak,
Coğrafyanın belli bir dalında ihtisası olabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Coğrafyacı olabilir,
Coğrafyacı mesleğinin zorlukları,
Coğrafyacı nerelerde çalışabilir,
Coğrafyacı mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Coğrafyacı nedir,
Coğrafyacı ne iş yapar,
Coğrafyacı nasıl olunur,
Coğrafyacı maaşı,
Coğrafyacı çalışma koşulları,
Coğrafyacı meslek tanımı,
Coğrafyacı görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Coğrafyacı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Coğrafya Öğretmeni (Orta Öğretim) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

COĞRAFYACI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

COĞRAFYACI nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

COĞRAFYACI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
COĞRAFYACI


 


 
Yeryüzünün fiziksel yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve nüfus dağılımı ile ülkelerin ekonomik etkinliklerini inceleyen kişidir.          
 

 


 
–         Yeryüzü şekillerinin oluşumu, bölgelerin fiziki durumu, iklim özellikleri, bitki örtüsü ve insanların ekonomik faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapar, yeryüzü şekillerinin insan yaşantısına etkilerini araştırır,
–         Yeryüzünün oluşumu ve geçirdiği evreler, depremlerin oluş nedenleri, iklimler ve iklimleri etkileyen faktörler, yerüstü sularında meydana gelen değişiklikler, nüfusun yeryüzünde dağılışı ve bunların sebepleri, ekonomik ve idari yapılanmaları gibi konularda gözlem ve laboratuar çalışmaları yapar,
–         Yapılan araştırmalardan yararlanarak coğrafik haritalar (Nüfus dağılımı haritası, jeomorfoloji haritası, eğreltiler vb.) hazırlanmasına katkıda bulunur.
 

 


 
·       Haritalar, uçak veya uzaydan çekilmiş hava fotoğrafları,
·       Özellikle, lâboratuar çalışması yaparken: mikroskop, stereoskop, elek, fırın,
·       elektro mikroskop, klizimetre, jeolog pusulası,
·       Beşeri coğrafya ile ilgili araştırmalar için anketler.
 

 


 
Coğrafyacı olmak isteyenlerin;
–         Normalin üstünde genel yetenek düzeyine,
–         Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
–         Güçlü bir belleğe sahip,
–         Bilimsel araştırmalara meraklı,
–         Dikkatli bir gözlemci ve elde ettiği verileri yorumlayabilen,
–         Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
–         Açık havada çalışmaktan hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Coğrafyacı araştırma yaparken arazide ve laboratuarda, harita ve şemalar çizerken büro ortamında çalışır. Arazi çalışmalarında ortam sıcak ya da soğuk olabilir. Çalışmalar sırasında meslektaşları ile araştırma yapılan yerdeki insanlarla iletişim içinde bulunurlar.
 
 
ÇALIŞMA  ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
“Coğrafya Bölümü”  bölümü mezunları Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon  programını başarı ile tamamlayanlar,  lise ve dengi okullarda  Coğrafya   Öğretmeni   olabilirler.
 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde coğrafya mezunları da görev alabilmektedirler. Ancak, söz konusu kuruluşların kadrolarının sınırlı olması nedeniyle coğrafyacıların iş bulma olanaklarının sınırlı olduğu söylenebilir.
 
Özel sektörde bu alanla ilgili çalışma olanağı olmadığı gibi, coğrafyacıların kendi işyerlerini açmaları da söz konusu değildir.
 
Çalışma alanının sınırlı olması nedeni ile coğrafyacıların büyük bir kısmı alanlarının dışındaki işlerde çalışmaktadırlar.
 

 


 
Bu mesleğin eğitimi, üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinin Coğrafya bölümü ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih, Coğrafya Fakültesinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Meslek eğitimine başlayabilmek için
–         Lise veya dengi okul mezunu olmak,
–         Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS)Coğrafya  lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ-2) puanı almak ,
–         Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Coğrafya lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
 
 

 


 
Eğitim süresi dört (4) yıldır,
Eğitim süresince, okutulan belli başlı dersler: Genel Klimatoloji, Jeomorfoloji, Coğrafi Kartografya, Beşeri Coğrafyaya Giriş, Genel Ekonomik Coğrafya, Hidrografya, Bitki Coğrafyası, Türkiye Jeomorfolojisi, Uygulamalı Jeomorfoloji, Uygulamalı Klimatoloji, Toprak Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, Ulaşım ve Tarım Coğrafyası, Harita bilgisi, Grafik ve Diyagram, Çizim Yöntemleri.
 
 

 


 
Üniversitede çalışmak isteyenler lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
 
Ayrıca,  Coğrafya  programlarını bitirenlerden öğretmen olmak isteyenlerin bunun için öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim almaları gerekir. (Örneğin Tezsis Yüksek Lisans ya da pedagojik formasyon gibi)
BENZER MESLEKLER : Jeolog,  Meteorolog, Harita Teknikerliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
Coğrafya  mezunlarından  öğretmen  olarak  çalışanlar  9.  derecenin 1. kademesinden  maaşla göreve başlarlar, ayrıca ek ders ücreti de alırlar.
 
Kamu kuruluşlarının da coğrafyacı veya jeomorfolog olarak çalışanlar Devlet Memurları Yasasına göre belirlenen maaşı alırlar.
           
 

 


 
–         İlgili Eğitim Kurumları,
–         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  Ankara Meslek Danışma  Merkezi,
–         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş  Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: iskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur

         , meslek , coğrafya , lisans , ekonomik , eğitim , coğrafyası , ·       , harita , türkiye , jeomorfoloji , beşeri , merkezi , coğrafyacıların , coğrafyacı , programını , araştırma , coğrafya  , bitki , sınırlı
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları COĞRAFYACI olabilir,
COĞRAFYACI mesleğinin zorlukları,
COĞRAFYACI nerelerde çalışabilir,
COĞRAFYACI mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
COĞRAFYACI nedir,
COĞRAFYACI ne iş yapar,
COĞRAFYACI nasıl olunur,
COĞRAFYACI maaşı,
COĞRAFYACI çalışma koşulları,
COĞRAFYACI meslek tanımı,
COĞRAFYACI görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

COĞRAFYACI nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Coğrafyacı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>