ÇEVRE MÜHENDİSİ nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ÇEVRE MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
ÇEVRE MÜHENDİSİ

 


 
Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.
 

 


 
–        Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,
–        Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,
–        İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar,
–        Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,
–        Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir,
–        Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,
–        Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
–        Gerektiğinde laboratuar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini      kullanabilmektedir.
 

 


Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;
–        Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
–        Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
–        Araştırmaya meraklı,
–        Dikkatli ve titiz bir gözlemci,
–        Gözlem verilerini bütünleştirebilen,
–        İşbirliğine açık,
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler. Ancak,   zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği  yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları        ile sıkı iletişim halindedirler.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Çevre mühendisleri; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi, sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi alanlarda        çalışabilirler. Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler,      SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi, özel kuruluşlarda da çalışabilirler. Serbest çalışma olanağı da vardır.
 

 


 
Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin “Çevre Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)”   puanı almak gerekmektedir.
 

 


 
Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl yabancı dil hazırlık programı” uygulanır. Çevre Mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Teknik Resim, Analitik Geometri, Jeoloji, Çevre Kontrolü Esasları,  Çevre Ekonomisi, Yapı Mühendisliği,        Mikrobiyoloji, Çevre Koruma Hukuku, Katı Atıkların Arıtılması, Su Kalite Kontrolü, Hava Kalite Kontrolü, Çevre Modelleme, Şehircilik ve Yerleşme, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Etki Değerlendirmesi, Arıtma Tesislerinin İşletimi, Suların Arıtılması.
 

 


 
–        Lisans eğitiminden sonra proje mühendisliği, su ve atık suların arıtımında özel teknolojiler, hava kirliliği, katı atık kontrolü, zararlı atıkların giderilmesi gibi alanlarda uzmanlaşmak söz konusudur.
–        Kamu sektöründe görev alanların bürokrasinin çeşitli kademelerine yükselmeleri söz konusudur.
BENZER MESLEKLER:Peyzaj mimarlığı, kimya mühendisliği. 
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–        Üniversite düzeyinde yapılan eğitim sırasında kredi ve burs olanağı dışında öğrencilerin, çevre mühendisliği faaliyeti gösteren özel şirketlerde yarı zamanlı çalışarak (özellikle son sınıf öğrencilerinin) kazanç elde etmeleri mümkündür.
–        Eğitimi tamamlayarak kamu kesiminde görev alan çevre mühendisleri teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadırlar. Serbest çalışma veya özel sektörde görev alma durumlarında ise kesin bir rakam ortaya koymak mümkün olmamaktadır.
 

 


 
·       İlgili Eğitim Kurumları,
·       Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
·       Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Kaynak: iskur

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
        , mühendisliği , kontrolü , meslek , hava , mühendisleri , atıkların , kimya , arıtılması , gerekli ,        , eğitim , alanlarda , ·       , katı , kamu , atık , arıtma , kalite , bölümünde
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları ÇEVRE MÜHENDİSİ olabilir,
ÇEVRE MÜHENDİSİ mesleğinin zorlukları,
ÇEVRE MÜHENDİSİ nerelerde çalışabilir,
ÇEVRE MÜHENDİSİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
ÇEVRE MÜHENDİSİ nedir,
ÇEVRE MÜHENDİSİ ne iş yapar,
ÇEVRE MÜHENDİSİ nasıl olunur,
ÇEVRE MÜHENDİSİ maaşı,
ÇEVRE MÜHENDİSİ çalışma koşulları,
ÇEVRE MÜHENDİSİ meslek tanımı,
ÇEVRE MÜHENDİSİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

ÇEVRE MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Çevre Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çevre Mühendisi nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Çevre Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Çevre Mühendisi

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YAŞAM BİLİMLERİ VE SAĞLIK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YAŞAM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

:

Çevre Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Fabrikalarda atıkların arıtılması için, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi konularında önerilerde bulunmak ve yapılanları denetlemek,
Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri almak,İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirleyerek hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri almak
Gürültü kaynaklarını belirlemek, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirmek
Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapmak
Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Çevre Mühendisi olabilir,
Çevre Mühendisi mesleğinin zorlukları,
Çevre Mühendisi nerelerde çalışabilir,
Çevre Mühendisi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Çevre Mühendisi nedir,
Çevre Mühendisi ne iş yapar,
Çevre Mühendisi nasıl olunur,
Çevre Mühendisi maaşı,
Çevre Mühendisi çalışma koşulları,
Çevre Mühendisi meslek tanımı,
Çevre Mühendisi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Çevre Mühendisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

ÇEVRE MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir