BİYOMÜHENDİS nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


BİYOMÜHENDİS nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
BİYOMÜHENDİS

 

  
Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.
 

 


 
Biyomühendisin üç ana görevi vardır;
·       Tasarlama,
·       Uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçme veya geliştirme,
·       Amaca uygun üretimi planlama ve uygulama.
 
Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar,
Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.  
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
Çeşitli laboratuvar araç ve gereçleri;
–         Santrifuj,                                     –    Fosforimager,
–         Ph metre,                                    –    Hassas terazi,
–         İnkubator,                                   –    Etuv,
–         Mikro pipetler,                           –    HPLC,
–         Atomic Absorbsiyon,                 –    Spektrometre,
–         Fermentörler,                              –    Pompalar,
–         Filtrasyon,                                  –    Diyaliz,
–         Kromatografi (ayırma, saflaştırma cihazı),
–         Çeşitli büro malzemeleri…
 

 


 
Biyomühendis olmak isteyenlerin,
–         Üstün bir akademik yeteneğe,
–         Fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
–         Bilimsel meraka ve araştırmacı  yapıya sahip,
–         Tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip,
–         Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
–         Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,
–         Sabırlı, dikkatli, ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Biyomühendis çalışmasının büyük çoğunluğunu sektörel bazı değişiklikler olmasına karşın laboratuvar ortamında yapmaktadır. Zaman zaman üretim  kısmında da bulunmak görevlerinin bir parçasıdır. Her iki ortamın da hijyen koşullarda, hatta bazı durumlarda tamamen steril ortamın olması mesleğin gereklerindendir.  Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır.
Çalışma süreleri düzenli, çalışma ortamı temizdir.  
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
–         Biyomühendislik lisans proğramını tamamlayanlar  gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alabilirler.
–         Araştırmacı, öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisans üstü eğitim yapmaları gerekmektedir.
–         Ülkemizde yeni bir dal olması ve son yıllarda Biyomühendislik alanındaki gelişmelere parelel olarak artan iş olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
 

 


Meslek eğitimi,  üniversitelerin Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik  bölümünde verilmektedir.  
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Meslek eğitimine girebilmek için,
                                              
–         Lise veya dengi okul mezunu olmak
–         Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Biyomühendislik” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak.
–         Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Biyomühendislik”  ile ilgili programı tercih etmek gerekmektedir.
 

 


–         Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır.
–         Biyomühendislik eğitiminde öğrencilere; biyoloji boyutu ile  biyolojik sistemlerden yararlanan yeni biyoteknolojilerin geliştirilmesi  ve bunların sanayide kullanımları; mühendislik boyutu ile de  mühendislik kavram ve yöntemlerinin öğretilmesine çalışılmaktadır. 
–         Mesleki eğitimin I. sınıfında; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi ortak derslerin yanında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Temel Laboratuvar, Bilgisayara Giriş,Termodinamik… 2. sınıfta; Bitokimya, Hücre Bilgisi, İstatistik, Akışkanlar Mekaniği, Kütle Transferi, Isı Transferi, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mühendislik Laboratuvarı, Biyomalzemeler, Fizyoloji… 3. sınıfta; Genel Ekonomi, Bitki Doku Kültürleri, Biyoproses Mühendisliği, İmmunoloji, Elektrik Sistemleri, Proses Güvenliği, Hayvan Doku Kültürleri, Biyoreaktörler, Genetik Mühendisliğine Giriş, Biyosensörler… 4. sınıfta; Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri, Proses Tasarımı, Sistem ve Proses Analizi, Mühendislik Ekonomisi, Biyomedikal Mühendisliğe Giriş, Biyopolimerler, Proses Kontrol, Biyomühendislikte Etik… gibi dersler okutulmaktadır.
 

 


 
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
 
Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.  
 
Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.   
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.         

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
         , mühendislik , biyolojik , lisans , giriş , meslek , biyoloji , proses , ·       , seçme , eğitim , sınıfta , biyomühendis , uygulama , laboratuvar , çalışma , biyomühendislik , çalışılan , olması , eğitimi
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları BİYOMÜHENDİS olabilir,
BİYOMÜHENDİS mesleğinin zorlukları,
BİYOMÜHENDİS nerelerde çalışabilir,
BİYOMÜHENDİS mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
BİYOMÜHENDİS nedir,
BİYOMÜHENDİS ne iş yapar,
BİYOMÜHENDİS nasıl olunur,
BİYOMÜHENDİS maaşı,
BİYOMÜHENDİS çalışma koşulları,
BİYOMÜHENDİS meslek tanımı,
BİYOMÜHENDİS görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

BİYOMÜHENDİS nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Biyomühendis nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Biyoteknoloji Öğretim Üyesi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Biyomühendis nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Biyomühendis nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Biyomühendis

: PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YAŞAM BİLİMLERİ VE SAĞLIK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: YAŞAM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
: Farmakologlar, patologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
:
-Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.

:

Biyomühendis, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek amacıyla tasarım, planlama ve uygulama çalışmaları yapmak

Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz) konularında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak,
İlaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) konularında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur. d) Biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) konularında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak
Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, ilaçlar ve biyokimyasal maddelerin biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Biyomühendis olabilir,
Biyomühendis mesleğinin zorlukları,
Biyomühendis nerelerde çalışabilir,
Biyomühendis mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Biyomühendis nedir,
Biyomühendis ne iş yapar,
Biyomühendis nasıl olunur,
Biyomühendis maaşı,
Biyomühendis çalışma koşulları,
Biyomühendis meslek tanımı,
Biyomühendis görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Biyomühendis nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

BİYOMÜHENDİS nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir