BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

Sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan elektronik ve mekanik alet ve sistemlerin tasarımını, üretimini, geliştirilmesini, işletilmesini ve bakım – onarımını kapsayan mühendislik dalına Biyomedikal Mühendisliği denir.

Biyomedikal mühendisi, sağlık alanında kullanılan elektronik ve mekanik alet ve sistemleri tasarlar, bu cihazlarla ilgili araştırma – geliştirme çalışmalarında bulunur ve söz konusu cihazların üretimi aşamasında kalite kontrol faaliyetlerini yürütür.

Biyomedikal mühendisi olmak isteyen bir kişinin; üstün bir akademik yeteneğe sahip olmasının yanında fen alanına ilgi duyması, şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip olması, tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, dikkatli ve sorumluluk sahibi olması gerekmektedir.

Günümüzde, sağlık sektöründeki gelişmelere bağlı olarak hastanelerimizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı oldukça artmış (biyomedikal cihazlara örnek vermek gerekirse; röntgen, ultrason, CT, MR, PET, EKG, EMG vb.) ve bu durum, biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme, işletme faaliyetlerini yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim artışını da beraberinde getirmiştir.

Kalp pilleri, yapay organlar, diyaliz makinesi gibi tıbbi cihazların tasarımı ve üretimi, hastaların durumunu ameliyat ve yoğun bakım sırasında izlenecek elektronik ve bilgisayar sistemlerinin tasarlanması ve kurulması, ultrason, röntgen anjiyo vb. tıbbi görüntüleme sistemlerinin tasarımı ve üretiminin yapılması, dolaşım, sindirim, solunun, sinir vb. fizyolojik sistemlerin sayısal olarak incelenmesi için matematik ve bilgisayar modellerinin gerçekleştirilmesi gibi alanlar biyomedikal mühendislerinin çalışma alanlarıdır.

Biyomedikal mühendisi olabilmek için; üniversitelerin mühendislik fakültelerinin “Biyomedikal Mühendisliği” bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir