BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ

Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programı, 21nci yüzyıla ismini vermiş olan Bilişim Çağı’na girerken bu sahadaki insan gücü eksikliğini karşılamak amacını taşımaktadır. Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği programları sırası ile elektronik mühendisliği ve bilgisayar donanımı ile yazılımı üzerine uzmanlaşma sağlamaktadırlar. Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı, bilginin elde edilmesi, saklanması, iletilmesi, modellenmesi, işlenmesi, ve kullanımına ait temel ve ileri kuramlar ile bunların uygulamalarına ait mühendislik dalını kapsar. Bu nedenle, dünyadaki örnekleri gibi bu program, elektronik mühendisliği temeline dayanan güçlü bir temel bilimler ve matematik bilgisi üzerine inşa edilen sinyal ve sistem kuramı ve uygulamaları, çoklu-ortam, elektronik, iletişim ve bilgisayar alanlarına odaklanır. Teknolojik gelişmelerin tüm alanlara entegrasyonu gerekliliği ile birlikte bilişim sistemlerinin önemi de son yıllarda giderek artmıştır.

Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği akademik disiplin olarak birbirine yakındır. Ancak, Bilişim Sistemleri Mühendisliği’nin konusu bir organizasyon ve onun bilgi sistemleridir. Bilişim sistemleri, organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi teknolojisinin kullanımına odaklanır. Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği ayrı lisans programlarıdır, ancak ortak bir teknolojik bilgi tabanına dayanırlar ve iki programın pek çok dersi aynıdır. Bilişim sistemleri mühendisliğini, bilgisayar mühendisliğinin işletmeye daha yakın bir alt dalı olarak tanımlamak da mümkündür.

Bilişim Sistemleri Mühendisi olabilmek için, yüksek düzeyde bir genel yeteneğe, mekanik yeteneğe, matematiksel kavramları düşünebilme yeteneğine, ayrıntıları algılayabilme gücüne sahip, bilgisayar ve bilişim konularına ilgili kişiler olmaları gerekmektedir.

Günümüzde bilişim sistemleri bankacılık otomotiv sanayi, sağlık bilgi sistemlerinden, şirket yönetimine telekomünikasyon sistemlerden hava taşımacılığına çok geniş alanda kullanılmaktadır. Yöneticiler bilişim sistemlerini bir destek birimi olarak değil pazar payını artıran işini büyüten bir fırsat olarak görmektedir. Bu nedenle Bilişim Sistemleri Mühendislerinin çalışma alanları geniştir.

Bilişim Sistemleri Mühendisi olabilmek için, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin, ”Bilişim Sistemleri Mühendisliği” bölümünden mezun olma gerekmektedir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir