Rehberiniz-Belleği düzenlemek…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Belleği düzenlemek…” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Belleği düzenlemek…

Dale CARNEGIE

Buna göre:

.Anımsamanın dağal yasaları bellekte tutulacak şeyler hakkında iyi düşünceler almak, bellekte tutulacak şeyleri birbirlerine bağlamaktır.

·Belleğimizde tutmak istediğiniz şeyler hakkında derin, acık izlenimler edinin. Bunun için:

Düşüncelerinizi bir şey üzerinde derleyip toplayın. Roosvelt”in çok güçlü bir belleğe sahip olmasının nedeni buydu.

Bir şeyi dikkatle inceleyince onun hakkında sağlam düşünce edinin. Bir fotoğraf makinesi sis içinde resim alamaz. Zihin de sisli izlenimleri tutmaz.

Bir şey hakkında, duygularınızın kaçıyla mümkünse, o kadarıyla izlenimler edinmeye calisin. Lincoln, belleğinde tutmak istediği her şeyi yüksek sesle okurdu. Ve böylece hem gözünü, hem de kulağını kullanarak belleğini güçlendirirdi.

Her şeyden fazla, gözle edindiğiniz bilgilere önem verin. Çünkü gözün aldığı şeyler bellekte yer eder. Göz ile beyin arasındaki sinirler, kulakla beyin arasındaki sinirlerden yirmi kere büyüktür.

Mark Twain, notlar kullandığı zaman, konuşmasının asil noktalarını anımsayamıyordu ama notlarını atıp konunun noktalarını anımsamak için resim kullanmaya başladığı zaman sorun hallolmuştu.

·Belleğin ikinci yasası yinelemektir. Binlerce Müslüman Kur”an”í ezberlemektedir. Ve buna, ancak, yinelemek suretiyle imkan bulunmaktadır. Biz de yinelediğimiz her şeyi belleğimizde tutabiliriz. Ama bunun için de su noktalara dikkat etmemiz gerekir:

.Bir şeyi belleğimizde tutmak için bir kenara çekilerek onu yineleyip durmayın. Onu bir iki kez yineledikten sonra bırakın, sonra başka bir zaman ona bir kere daha donun. Aralıklı yinelemeler, zaman harcamaya meydan vermeden, bir çırpıda ezberlemek için harcanacak zamanın yarısında, istenen şeyi ezberlemeye yardim eder.

.Bir şeyi belleğinize koyduktan sonra bu olayı izleyen sekiz saat içinde olduğu gibi otuz gün sonra da onu unuturuz. Onun için, konuşmamızı yapmadan birkaç dakika önce de notlarınızı birkaç kere gözden geçirin.

.Bellekle ilgili uçuncu yasa bellekte tutulacak şeyleri birbirlerine bağlamaktır. Bir şeyi anımsamak için onu başka bir olayla bağlamak, anımsamayı kolaylaştırır. Profesör James der ki:”Zihne gelen her şey, kesinlikle, orada bulunan bir şeye kendini bağlar. Deneyimleri üzerinde çok düşünen insan, bunların birbirleri arasındaki ilişkileri kolayca bulur ve böylece en iyi bellek sahiplerinden biri olur.”

·Bir olayı, zihninizde bulunan diğer olaylara bağlamak istediğiniz zaman, yeni olayı her yönden göz önüne alin. Onun için, yeni bir olay karsısında kaldınız mi su soruları sorun: Niçin böyledir? Nasıl böyledir? Ne zaman böyledir? Nerde böyledir? Böyle olduğunu kim söyledi?

·Bir yabancının adini anımsamak için onunla ilgili sorular sorun. Onun adinin nasıl hecelendiğini, anlamının ne olduğunu anlamaya calisin. yabancının diş görünüşüne dikkat edin. Onun adıyla yüzünün sekli arasında bir ilişki bulun. Onun mesleğiyle adini birleştiren bir söz uydurun.

·Tarihleri anımsamak için onları aslında belleğinizde tuttuğunuz tarihlerle ilgilendirin. Örneğin Kristof Kolomb Amerika”yi 1492”de keşfetti. Bunu belleğinizde kolay kolay tutamıyorsanız Amerika’nın İstanbul’un (1453) fethinden otuz sekiz yıl sonra feth olundugunu öğrenin. O zaman Amerika’nın keşfinin tarihini kolaylıkla anımsayabilirsiniz.

·Konuşmanızın en belli baslı noktalarını anımsamak için bunları en mantıklı diziye koyunuz. Bu sayede her nokta, size, daha sonraki noktayı anımsatır. Sonra, konunun baslarını anımsamak için, “İnek Napolyon”un önünde bir sigara içti!” gibi saçma bir cümle de yapabilirsiniz.

·Bütün önlemlerinize karsın ne diyeceğinizi unutursanız, kesin bir bozguna uğramamak için, son cümlenizin son sözlerini şişirebilir ve arada asil konunuza dönmek için zaman kazanabilirsiniz.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir