BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ

 


 
Her türlü sanayi kuruluşlarında, inşaat alanlarında, meskenlerde, diğer kurum ve kuruluşlarda elektrikli tesisat ve teçhizatın bakım ve onarımını yapan kişidir.
 

 

   
 
–      Belirli zamanlarda motor, şalter, dağıtım tablosu ve elektrik mekanizmaları gibi teçhizatı kontrol eder,
–      Makine ve teçhizatın arızalarını elektrikli ölçme araçları ile saptar,
–      Motorlar üzerindeki küçük parçaları değiştirir,
–      Elektrikli araçları tamir eder, yeni elektrik tesisatına bağlantılar yapar,
–      Motorları temizler ve yağlar,
–      Elektrikli araç, motor ve diğer elektrik donanımı için tesisat kurabilir,
–      Motorların revizyon ve diğer önemli tamir işlerini yapar.
 

 


 
–      Ampermetre, voltmetre, avometre, meger gibi çeşitli ölçme aletleri,
–      Tornavida, pense, anahtar takımı, çakı, faz kalemleri ve seri lamba, kargaburun, yan keski, çekiç gibi el aletleri,
–      Çektirme, tezgah mengenesi, eğeler, testereler, çeşitli pafta ve kılavuzlar, yağdanlık, havya, pürmüz ve metre,
–      Kondüktörler, şalterler, sigortalar, termikler, röleler, termostat, sinyal lambaları gibi çeşitli tip kumanda elemanları ve malzemeleri.
 

 


 
Bakım ve onarım elektrikçisi olmak isteyenlerin;
–      Gözleri ve elleri sağlam,
–      El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
–      Dikkatli ve titiz,
–      Fen alanına, özellikle elektrik konusuna ilgili
kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Bakım ve onarım elektrikçileri atölyelerde ve büyük binaların tamir ve bakım birimlerinde görev yaparlar. Bakım ve onarımın yapıldığı ortam yüksek, kapalı ve bazen tozlu bir yer olabilir. Görev pazar günü hariç haftanın her günü yapılır. Bazı işyerlerinde nöbet tutmak gerekir. Çalışılırken genellikle ayakta durulur. Bazen yüksek yerlere tırmanmak, eğilmek, diz çökmek gerekebilir. Bu meslekte çalışanlar müşterilerle, usta, kalfa ve çıraklarla, işverenlerle, malzeme satıcıları ile işyerinde diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
–      Bakım ve onarım elektrikçileri, her türlü sanayi kuruluşları, inşaat alanları, diğer bazı kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir.                 
–      Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler bu meslek elemanlarına olan gereksinimi artırmaktadır. Ancak eğitim yerlerinin çokluğu ve her yıl pek çok mezun vermeleri, buna karşın çalışma olanakları ile ilgili yatırımların yeterli düzeyde gerçekleştirilmemesi sonucu bu alanda bir işsizlik söz konusu olabilmektedir.
–      Bu meslekte kullanılan araç-gereçler, teknolojik gelişmeler neticesinde daha modern hale getirilmekte ve bu da yapılan işlerin ve sunulan hizmetlerin daha kaliteli ve verimli olmasını sağlamaktadır. Bugün kullanılan arıza tespit araçları ve diğer makineler yakın gelecekte yerlerini tamamen elektronik makinelere bırakacaklardır.
–      Meslek elemanları kendi işyerlerini açarak bağımsız çalışabilirler.
 

 


 
–      Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.
–      Ayrıca çeşitli il ve ilçelerde bulunan Anadolu teknik ve Anadolu meslek liseleri, çok programlı liseler, endüstri meslek liseleri ve teknik liselerin “Elektrik” bölümlerinde anılan meslekle ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
–      En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
–      14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
–      Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
–      Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Endüstri meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, meslek liselerine giriş koşullarını taşımak ve Orta Öğretim Kurumları  Öğrenci seçme ve Yerleştirme Sınavına girmek gerekmektedir. Anadolu meslek liseleri ile Anadolu teknik liselerine girebilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Orta Öğretim Kurumları  Öğrenci seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
 

 


 
–      Bakım ve onarım elektrikçiliği mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır.
–      Çok programlı liseler ve endüstri meslek liselerinin elektrik bölümünde 3 yıl, Anadolu meslek liselerinde 4 yıl, Anadolu teknik liselerinde 5 yıldır.
–      Usta-çırak usulünde ise belli bir süre yoktur. Adayın kavrama yeteneğine göre bu süre değişebilir.
–      Bu okulların bulunmadığı yörelerde mesleki eğitim, usta-çırak usulü ile yapılmaktadır.
–      Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim; haftanın bir günü okulda teorik, 5 işgünü de işyerinde pratik eğitim şeklinde yapılmaktadır.
–      Eğitimleri süresince öğrenciler, Türkçe, Meslek Matematiği, Toplam Kalite Yöntemi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği gibi genel kültür dersleri alırlar.
   

 


 
–      Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Bakım ve onarım elektrikçisi mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.
–        Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması  zorunludur.
–      Bir işyerinde istihdam edilenler, işverenleri tarafından düzenlenecek hizmet-içi eğitim sonunda ustabaşı unvanı ile çalışabilirler.
BENZER MESLEKLER: Oto Elektrikçisi, Bina Elektrikçisi.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–      Çıraklık eğitimi kapsamında öğrencilere, işyerlerinde aldıkları pratik eğitim süresince işverenleri tarafından, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere aylık bir ücret ödenmektedir. Bu miktarın üzerinde bir ödeme işveren ve öğrenci arasında yapılan sözleşme hükümleri ile mümkün olabilmektedir.
–      Pratik eğitimleri boyunca öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
–      Usta-çırak usulü ile mesleki eğitim yapan adaylara ustalar tarafından yöreden yöreye değişen miktarlarda haftalık ücret ödenmektedir.
–      Mesleki eğitim sonrasında iş piyasasında asgari ücretle çalışmakta ve bu miktar deneyime paralel olarak artmaktadır.
–      Mesleğinde yetişmiş bir ustanın aylık ücreti, asgari ücretin 3 ile 4 katı civarında olmaktadır.
–      Kamu ya da sendikalı büyük işyerlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti toplu sözleşme hükümlerince belirlenmektedir.
–      Kendi işyerlerinde çalışanların ortalama aylık geliri bölgeler arasında farklılık arz etmektedir. Buna karşın asgari ücretin 2 ile 3 katı civarında aylık gelir elde edebilmektedirler.
–      Bağımsız çalışanların kazanç durumu işyerlerinin konumuna, kişinin deneyimine bağlı olarak değişmektedir.
 

 


 
–      İlgili Eğitim Kurumları,
–      Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
–      Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Kaynak: iskur


Kaynak: İşkur
      , eğitim , meslek , bakım , usta , mesleki , anadolu , elektrikçisi , işyerlerinde , çıraklık , onarım , işyerinde , meslekte , elektrikli , çırak , aylık , asgari , bağımsız , eğitimi , ilköğretim
Yorumlar
Diğer yorumlar
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ olabilir,
BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ mesleğinin zorlukları,
BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ nerelerde çalışabilir,
BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ nedir,
BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ ne iş yapar,
BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ nasıl olunur,
BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ maaşı,
BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ çalışma koşulları,
BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ meslek tanımı,
BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Bakım ve Onarım Elektrikçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

Bakırcı nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bakım ve Onarım Elektrikçisi nedir,maaşı,ne iş yapar,nasıl olunur,hangi bölüm okunmalı,ösys puan türü-2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Bakım ve Onarım Elektrikçisi

: SANATKARLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR
: MADEN ÇIKARIMI VE İNŞAATLA İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞAN SANATKÂRLAR
: İNŞAATI TAMAMLAYICI İŞLER İLE İLGİLİ SANATKÂRLAR
: Elektrik tesisatçıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
:
Sınai ve ticari kuruluşlarda, okullar ve hastaneler gibi kurumlarda yada meskenlerdeki elektrik tesisatının tamir ve bakımını yapan kişidir.

:

Bakım ve Onarım Elektrikçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

Tesisatı, düğmeleri ve sigorta tabloları gibi donatımı, motorları ve diğer elektrikli mekanizmaları incelemek,
Tesisat ve plan şemasına bakarak ve test cihazları kullanarak arızaların yerini belirlemek,
Arızalı kablolar, yanmış sigortalar gibi parçaları ve diğer elektrik cihazlarının elemanlarını onarmak yada yenileriyle değiştirmek
Elektrik tesisatının ve cihazlarının durumlarının inşaat kurallarına ve güvenlik talimatlarına uygunluğunu incelemek ve yeterli çalışma koşullarında çalışması için bakımını yapmak
Yeni elektrik tesisatlarının bağlantısını yapmak
Motorları temizlemek ve yağlamak,
Yeni elektrik cihazları yada sistemleri kurmak, bobinleri yeniden sarmak,
Cihazların onarım ve revizyonunu yapmak yada tadilat yapmak
Hazır olan bir bakım programını izlemek ve tesisatın durumu hakkında kayıtlar tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mesleğin İşgücü Piyasasındaki durumunu mu merak ediyorsunuz? İşkur’un İş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İşkur
Aşağıdaki Sorularla ilgili olarak bilgi ve tecrübelerinizi en aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz.Unutmayalım ki bilgi paylaşarak çoğalır.
Hangi okul mezunları Bakım ve Onarım Elektrikçisi olabilir,
Bakım ve Onarım Elektrikçisi mesleğinin zorlukları,
Bakım ve Onarım Elektrikçisi nerelerde çalışabilir,
Bakım ve Onarım Elektrikçisi mesleğinin ilerleme olanakları nelerdir,
Bakım ve Onarım Elektrikçisi nedir,
Bakım ve Onarım Elektrikçisi ne iş yapar,
Bakım ve Onarım Elektrikçisi nasıl olunur,
Bakım ve Onarım Elektrikçisi maaşı,
Bakım ve Onarım Elektrikçisi çalışma koşulları,
Bakım ve Onarım Elektrikçisi meslek tanımı,
Bakım ve Onarım Elektrikçisi görevi

Şu an Okuduğunuz Meslek

Bakım ve Onarım Elektrikçisi nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Önceki Meslek

Bahisçi (Spor) nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur

Sonraki Meslek

BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ nedir,ne iş yapar,maaşı,nasıl olunur
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir