Rehberiniz-Artık yeni şeyler yapmak lazım !

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

isvemeslekdanismani.net ailesi olarak “Artık yeni şeyler yapmak lazım !” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Artık yeni şeyler yapmak lazım !

İnovasyonu başarıyla uygulayan Eczacıbaşı, Vestel, IBM gibi şirketlerle; ODTÜ, Sabancı, Koç gibi girişimcilik ve inovasyon dersleri veren üniversiteleri örnek gösterip inovasyonu tüm şirketlere ve üniversitelere yaymak için uğraşacak.

Amaç tüm ülkede ortak bir kültür oluşturmak ve insan kaynağını inovasyona hazırlamak.

İnovasyonu bir kültür olarak benimsetmek ve tüm topluma yaymak için 2005 yılında kurulan Ulusal İnovasyon Girişimi (UİG) 21 üyeden oluşuyor. Eski TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı’nın çağrısıyla 6 CEO, 6 rektör, sivil toplum örgütlerinden 7 yönetici ve Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu’ndan 2 üyeden oluşan UİG’in Eşbaşkanlığını Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Dr. Erdal Karamercan ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut yapıyor. Toplumda inovasyon adına bir farkındalık yaratmak için yola çıkan UİG, şirketlerin ve üniversitelerin inovasyonu destekleyen uygulamalarını tüm topluma yaymak için çalışıyor. UİG Eşbaşkanı ve Eczacıbaşı Holding CEO’su Erdal Karamercan, inovasyonun önemini şu sözlere açıklıyor: “Artık dünyada öyle bir noktadayız ki her şey saniyelerle tanımlanmaya başladı. Ben rakibimi her saniye izlemek durumundayım. Acaba yeni bir buluşuyla beni geçiyor mu diye. O zaman hep rakipten bir adım önde olmanız ve yeni, farklı bir şey yapmanız lazım. İnovasyonun basit tanımı bu farklılığı yakalamak. Bu farklılığı yakalamak için de bilim kurumlarıyla, üniversitelerle işbirliği yapmak lazım.”

Eczacıbaşı, Sabancı, Vestel, IBM gibi şirketler düzenledikleri yarışmalar ve projelerle çalışanlarını inovatif düşünmeye teşvik ederken, ODTÜ, Sabancı, Koç, Bilkent gibi üniversiteler de düzenledikleri yarışmalar ve girişimcilik dersleriyle öğrencilerini girişimciliğe hazırlıyorlar. Ama kısıtlı sayıdaki şirket ve üniversiteyle inovasyonu tüm topluma yaymak zor. Türkiye’de 115 üniversite var; birkaç üniversitenin kendi başlarına bu işi çok iyi yapıyor olmaları yeterli değil, bunun yayılması lazım. TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu İcra Kurulu Eşbaşkanı Doç. Dr. Cemil Arıkan, “Biz Konya’da, Gaziantep’te de öğrenciler için benzer girişimcilik eğitimleri yaratabilirsek, insanlar ne kadar girişimcilikle ilgili bir farkındalığa sahip olursa, o kadar fazla girişimci ortaya çıkar. Türk insanı çok girişimcidir, ama çok tutucudur girişimciler. Bir şeyler bulup yapmışlardır ama şirketleri büyümez, yeniliğe gitmez, kimseyle paylaşmazlar. Bizim aradığımız yenilikçilik bu değil. Dolayısıyla bu noktada bir değişimi Türkiye’nin sağlaması lazım” diyor. Cemil Arıkan, inovasyonu yaymak için UİG’in gelecek dönem hedeflerini şöyle sıralıyor:

-KOBİ’lerde inovasyonla ilgili farkındalık yaratacak bir eğitim süreci hazırlanacak ve bunlar bölgelerdeki üniversitelere, sanayi odalarına aktarılacak. Çünkü KOBİ’ler “Evet hocam, inovasyon önemli ama nasıl yapacağız?” diyorlar. Bu KOBİ’lerin en büyük so

-Bizler üniversite olarak girişimcilik eğitimlerine devam edeceğiz ama aynı zamanda bütün üniversitelerin girişimcilik kulüpleri için 8 saatlik küçük bir girişimcilik eğitimi hazırlayacağız. Bu şekilde farkındalık yaratılacak daha sonra öğrenciler gidip ü

ODTÜ

7 yıldır girişimcilik kursları düzenliyor

ODTÜ girişimciliği desteklemek adına 7 yıldır girişimcilik kursları düzenliyor. Kurslara ilginin çok yoğun olduğunu söyleyen ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, “Tabii herkes işadamı olamaz ama birazcık hevesi olanların hevesini desteklemeyi, fikri olanlara fizibilite, iş planı nasıl yazılır, ihracat nasıl yapılır, ürün kalitesi nasıl artırılırın bilgisini vermeyi amaçlıyoruz” diyor. Girişimcilik kursları bir haftadan bir yıla kadar sürüyor. Ayrıca 6 girişimcilik dersi alana girişimcilik yan dalı diploması veriliyor. Yeni Fikirler Yeni İşler yarışmasında ise birinci gelenlere 50 bin YTL ödül ve Teknopark’ta yer veriliyor. Akbulut, “Amaç gençlerin fikirlerini ortaya çıkarmak ve ürüne dönüştürmek” diyor: “Bize, üniversitelere ve sanayiye düşen bu tür yetenekli gençlere fırsat tanımak, önünü açmak. Eğer ilköğretimden ağır ağır başlanırsa, üniversitelerde ve şirketlerde yaratıcılığı ön plana çıkaracak altyapılar hazırlanırsa inovasyon bir anda yayılır. Devleti yönetenlerden de en üst düzeyde sahip çıkılması lazım.”

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Derse girenlerin yüzde 15’i iş kurdu

Sabancı Üniversitesi’nin 4 yıldır uyguladığı Girişimci Geliştirme Programı (GGP) girişimcilere kurmak istedikleri işlerini nasıl tasarlayacakları, uygulamaya koyacakları ve yönetecekleri konularında yol göstermeyi amaçlıyor. Programın örneği Tel Aviv Üniversitesi’nden alındı. GGP’nin amacı toplumda girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak; Türkiye’de girişimcilerin önünü açmak; girişimcilere imkanlar sağlayarak katma değer yaratacak yeni üretimlerin yapılabilmesi için kaynak ve ortam yaratmak. GGP’ye katılan kişiler, yenilikçi fikir ve proje sahibi girişimci kişiler, genç firma sahibi yöneticileri, kendi işini kurmaya istekli çeşitli kurumlarda çalışan kişiler veya işsizler ve de girişimci araştırmacılardan oluşuyor. GGP’den şu ana kadar eğitim alan 112 kişinin yüzde 15’i kendi işini kurdu.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Girişimcilik, zorunlu müfredata girdi

Koç Üniversitesi 2000-2001 akademik yılından itibaren birinci sınıf MBA öğrencilerinin katıldığı Yeni İş Planı Geliştirme Yarışması düzenliyor. MBA Yeni İş Planı Projesi, öğrencilerin değişik derslerde öğrendikleri konuları bir bütün halinde toplayabilecekleri bir platform yaratmayı amaçlıyor. Projenin amacı, potansiyel yatırımcılara hazır bir iş planını nasıl geliştireceklerini öğretmek; yaratıcılıklarını kullanabilmelerini, araştırma, analiz ve yazma becerilerini kuvvetlendirmelerini sağlamak. Proje değerlendirmesinin bir bölümü, değişik sektörleri temsil eden bir grup yönetici tarafından yapılıyor. 2008-2009 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere Koç MBA kapsamında girişimcilik konulu bir ders zorunlu dersler içinde yer alıyor ve sekiz yıldan beri yapılmakta olan Yeni İş Planı Yarışması da söz konusu 35 saatlik dersin bir parçası olarak düzenleniyor.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

birFİKRİNmiVAR?

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin birFİKRİNmiVAR? gişimcilik yarışması sadece öğrencilerin iş fikirlerini değerlendirmeyi değil, aynı zamanda bu fikirlerin anlamlı ticari oluşumlara dönüşmesine zemin hazırlamayı amaçlıyor. Yarışmanın lansmanını 8 Kasım 2007’de yapıldı. Türkiye genelinde 24 üniversiteden toplam 350 iş fikri yarışmaya katıldı. 13 finalist iş planı hazırlama sürecine kaldı. Bu finalistlere girişimcilik ve iş planı hazırlama konularında bir eğitim verildi ve her finaliste iş dünyasından birer mentor atandı. Yarışma sonunda birinci seçilen iş fikrine 40.000 YTL ödül verilecek. Ayrıca yarışmanın iş ortağı olan Lab-X, bu iş fikrini hayata geçirme ve finansman temini aşamalarında profesyonel destek sağlayacak. Birinci seçilen projenin teknoloji tabanlı bir iş fikri olması durumunda ise Bilkent Cyberpark projeye bir sene ücretsiz yer ve destek sağlayacak.

ECZACIBAŞI

Projesi olana 30 bin YTL

Eczacıbaşı yaklaşık 10 yıldır Yenilikçi ve Yaratıcı Buluşmalar adı altında o yıl topluluk içinde yapılan yaratıcı projeleri ödüllendirdiği bir tören düzenliyor. Bu süreci daha ileri boyutlara taşımaya karar veren Eczacıbaşı, 2005 yılında kendi içinde CEO’nun da dahil olduğu bir İnovasyon Çalışma Grubu kurdu. Eğitimler silsilesiyle inovasyonun tüm topluluğa yayılması amaçlandı, bunun için üniversitelerden yan eğitimler alınarak, tüm çalışanların inovasyon yetkinliğini yükseltme konusunda bir çalışma başlatıldı. 2006 yılı sonunda başlayan bu eğitimler 2009’a kadar devam edecek, amaç tüm çalışanları bu eğitimlerden geçirmek. Onun dışında 3 aydır devam eden Bir Projem Var uygulamasıyla çalışanlar bir form doldurup, projelerini anlatıyorlar, projeyle ilgili zaman planı, kaynak ihtiyacı belirleniyor ve eğer o proje olumlu bulunursa ilk aşamada o kişi veya gruba sorgusuz sualsiz 10 bin YTL tahsis ediliyor. 10 bin YTL’yi harcadıktan sonra proje tekrar değerlendirilip 20 bin YTL daha sunuluyor. Bu projeler topluluğun faaliyet göstermediği bir alandan da olabilir. Erdal Karamercan: “Yeter ki sadece fikirden ibaret olmasın, benim bir fikrim var, ay ışığında kendini besleyen bir film yapalım demek yeterli değil, bunu bir proje haline getirmek lazım. Önemli olan insanların fikirlerini projeye dökmeleri. Bu modeli biz yarattık. Hep zamanımız yok, kaynağımız yok diye şikayet edilir, o zaman dedik zaman da kaynak da verelim, insanların önündeki engelleri aşalım.” Şu ana kadar topluluk içinde bu yolla 25 proje kabul edildi, sene sonuna kadar bu sayının 100’ü geçmesi bekleniyor.

YAŞAR TOPLULUĞU

Öneri haftalarında 1.542 fikir

Yaşar Holding’in 2004 yılından bu yana uyguladığı Operasyonel Maliyet İyileştirme (OMİ) Projesi Yaşar Topluluğu’nda maliyetleri kontrol altında tutup, azaltmak için fikirlerin değerlendirildiği bir sistem. Kişiler fikirlerini intranete giriyorlar, 4 aşamalı bir takip sonucunda fikirler hayata geçiyor. Ayrıca yılda iki defa yalnızca fikirleri almak için, mavi ve beyaz yaka tüm çalışanların katılabileceği öneri haftaları uygulaması yapılıyor. İyi fikirler bu sayede değerlendirmeye alınıyor. 2007 yılı içinde iki öneri haftası uygulaması yapıldı, 416 çalışandan 1.542 öneri geldi ve bunlardan 731 adedi kabul edildi. Öneri haftalarında gelen ve OMİ sistemine girişi yapılan önerilerin iyileştirme potansiyeli 5,9 milyon YTL.

VESTEL

Patent almaya teşvik ediyor

Vestel, 2006’dan bu yana Patent Teşvik Sistemi’ni uyguluyor. Şu ana kadar Fikri Haklar Bölümü’ne 105 patent başvurusu oldu. Tescil olmuş ve koruması halen devam eden Patent ve Faydalı Model sayısı ise 14. Vestel Patent Başvuru Ödülü, hak sahiplerine İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nce para ödülü şeklinde veriliyor. Patent Başvuru Ödülü almaya hak kazanan buluş sahiplerinin her birine, her yıl sonu düzenlenen törenle Buluşa Katkı plaketi veriliyor. Patent Büyük Ödülü’nü ise Yönetim Kurulu’nun uygun bulduğu buluş sahipleri kazanıyor. Ödülün içeriği ve parasal miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor.

IBM

150 bin kişi başvurdu

IBM, internet üzerinden yaptığı yenilik ve fikir geliştirme toplantısı InnovationJam’den (Yenilikçilik Doğaçlaması) çıkan iş fikirlerine, önümüzdeki 2 yıl içerisinde 100 milyon dolar yatırım yapacak. 104 ülkedeki IBM çalışanları, aileleri, iş ortakları ve müşterilerinden oluşan 150 bin kişinin katılımıyla tamamlanan projede, işe dönüştürülecek 10 yeni fikir seçildi. Katılımcıların 72 saat içinde 46 bin iş fikri yarattıkları InnovationJam’de seçilen fikirler, sağlık, çevre, internet ve finans sektörleri üzerinde yoğunlaştı. Buna göre IBM’in önümüzdeki iki yıl içinde yatırım yapacağı inovatif projeler şunlar; Akıllı Sağlık Ödeme Sistemleri, Basitleştirilmiş İş Paketleri, Gerçek Zamanlı Tercüme Hizmetleri, Akıllı Hizmet Şebekeleri, 3 Boyutlu İnternet, Sayısal Ben, Büyük Kitleler İçin Şubesiz Bankacılık, Entegre Toplu Taşıma Bilgi Sistemi, Elektronik Sağlık Kayıt Sistemi ve çevreci uygulamalar sunan Big Green İnovasyonları.

ODTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. URAL AKBULUT

Üniversiteler iş arayan değil iş kuran gençler yetiştirmek zorunda

Eskiden Osmanlı’da okuyan herkes devlete iş yapıyordu, Türkiye’de de en çok duyduğumuz laf “İşte bu çocukları okutuyorlar, bakalım devlet iş verecek mi?” oluyor. Oysaki devletin iş verme gibi bir sorumluluğu yok, hiçbir gelişmiş ülkede anne babalar böyle konuşmaz. Osmanlı’da azıcık eğitim gören katip oluyordu, o nedenle insanlar sanıyor ki okuyan herkes devlette çalışmalı. Türkiye’de girişimcilik ve inovasyon konusunda iki eksik var: Birincisi Osmanlı zamanında okuyanlara devlet tarafından iş verilmesi ve bunu da halkın normal zannetmesi, ikincisi de uzun yıllar Türkiye’de sanayiciliğin, işadamı olmanın kötü gösterilmesi. Sanayiciler sanki devletten bir şeyler tırtıklamaya çalışan insanlar gibi gösterildi yıllarca. Karikatürlerde iş adamları şişman olur, ağzında puro, arkasından paralar, gözlerinden şeytanlık akardı. Türk filmlerinde fabrikatör kötü adamdır. Bu insanları iş kurma konusunda biraz ürküttü. Üniversiteyi bitirenler aman devlete girelim dediler hep. Halbuki şimdi iş arayan değil iş kuran mezun yetiştirmek zorunda üniversiteler. Türkiye’de şirketlerin sayısı, cirosu belli. Türkiye’de sermaye yok ama Türkiye’nin bir başka sermayesi var o da insan kaynağı. İnsanımız gerçekten çok zeki ve yetenekli. Gençlere girişimciliği, inovasyonu benimsetmeliyiz. Türkiye’den de Google, Microsoft, Amazon gibi parlak fikirleri olan gençler çıkacaktır.

Yazar: Burcu Özçelik

Kaynak: http://kariyer.net

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>