Anaper’in 20 Nisan 2013’deki İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavı Başvuruları 11 Şubat’ta Başlıyor

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
anaper

anaper

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavı, teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere 2 aşamadan meydana gelmektedir. Adaylar yeterlilik birimi bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu yapabileceklerdir. Yeterlilik birimi bazında başvuru ve birleştirme hakkı ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğine bağlı olarak gerçekleştirilecek sınavlara ve değerlendirmelere ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavına ilişkin tarih, yer ve ücret bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavına ilişkin bilgiler

Teorik Sınav

Uygulama Sınavı

Başvuru Tarihi                       Ön başvurular:  11 Şubat 2013 – 8 Mart 2013                     Evrak teslimleri: 11 Şubat 2013 – 8 Mart 2013
Sınav Tarihi

20 Nisan 2013

20-21 Nisan 2013*

Sınav Ücreti

A1,A2,A3

350

A1(T1,P1)

A2(T1,P1)

A3

160

140

50

A1/T1

A2/T1

A3/T1

A1/P1

A2/P1

50 TL

50 TL

50 TL

110 TL

90 TL

Başvuru Yeri Ön başvurular web üzerinden;kesin başvurular (evrak teslimleri) ANAPER’e veya AÖF bürolarına yapılacaktır.
Sınav Yerleri** Eskişehir Eskişehir

*Başvuru sayısına bağlı olarak uygulama sınav gün sayısı uzatılabilir.

 

Sınav Başvuru Şartı: Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir. Yurtdışından mezun olanlar için denkliği YÖK tarafından onaylanmış belgeler kabul edilecektir.

Sınav Başvuru Tarih ve Yerleri: Sınav ön başvuruları 11 Şubat – 8 Mart 2013 tarihleri arasında (8 Mart saat 16.00’a kadar)http://anaper.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Ön başvurusunu tamamlayan adayların başvuru evraklarını, 8 Mart 2013 günü mesai bitimine kadar illerdeki AÖF bürolarına elden veya ANAPER’e (Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kat:3, 26470 Eskişehir) elden, posta veya kargo ile ulaştırmış olmaları gerekmektedir. Posta ve kargo gönderilerinin ANAPER’e ulaştığı tarih esas alınır; yaşanacak gecikmelerden ANAPER sorumlu değildir.

Sınav Yerleri: Teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları Eskişehir’de yapılacaktır.

Kesin Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

 • Sistemden çıktısı alınarak imzalanmış ANPR-F-20 Sınav Başvuru Formu
 • Sistemden çıktısı alınarak imzalanmış ANPR-F-42 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi
 • Lisans diploması*
 • Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu**
 • Özürlü adaylar için özürlülük durumunu gösterir sağlık raporu
 • Sınava ikinci kez ücretsiz sınav hakkını kullanmak üzere katılacak adayların sadece başarısız olduğu sınav oturumlarını seçerek sınav başvurularını yapmaları ve ANPR-F-20 Sınav Başvuru Formu’nu imzalayarak teslim etmeleri yeterlidir.
 • Sınava üçüncü kez başarısız olunan sınav bölümlerinin ücretini ödeyerek girecek adayların banka dekontunu ve ANPR-F-20 Sınav Başvuru Formu’nu imzalayarak teslim etmeleri yeterlidir.

*Posta ve kargo ile gönderilen lisans diplomalarının sadece noter tasdikli suretleri kabul edilecek olup, AÖF büroları ve ANAPER’e elden teslim edilecek lisans diplomalarının asıllarının görevliye ibraz edilmesi durumunda fotokopileri kabul edilecektir.

** Sınav ücretleri, TC Ziraat Bankası’na (Anadolu Üniversitesi Şubesi, 1900-40013071-5062 numaralı hesap / IBAN: TR 93 0001 0019 0040 0130 7150 62) yatırılacak olup, internet üzerinden yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Dekontların üzerinde adayların TC kimlik numarası yazılı olmalıdır. Ön başvuru yaptığı halde kesin başvurusunu yapmayan veya başvurusu kabul edilmeyen adaylara sınav başvuru ücreti iade edilir. Sınav başvuru ücretlerine belge bedeli dahil değildir. Sınavlarda başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylar sınavlardan sonra ayrıca 40 TL belge ücreti ödeyeceklerdir. Adaylar, aynı sene içinde başarısız olduğu bölümlerden herhangi bir ücret ödemeden tekrar sınava girme hakkına sahiptir.

 

Teorik ve Uygulama Sınavlarına İlişkin Genel Bilgiler:

 • Teorik sınavların tüm birimleri (A1, A2, A3) tek oturumda tamamlanacaktır. Uygulama sınavları aynı gün içerisinde öğleden sonra yapılmaya başlanacaktır.
 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini, sınavlardan 1 hafta önce web sayfasında oluşturdukları kişisel hesaplarından indirerek çıktısını alacaklardır.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Uygulama sınavlarına girebilmek için teorik sınav oturumlarından başarılı olmak şartı aranmamaktadır.
 • Sınavın tüm bölümlerinden başarılı olmayan adaylar belge almaya hak kazanamaz. Bununla birlikte, sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara, talep etmeleri halinde yeterlilik birimi başarı durumu belgesi/yazısı verilecektir.
 • Adaylar sınavlarla ilgili her türlü gelişme ve bilgilendirmeyi http://anaper.anadolu.edu.tr adresinden takip etmekle yükümlüdür.

 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavları’nda adayların uymakla yükümlü olduğu kurallar için tıklayınız.

 

Uygulama Sınavına İlişkin Genel Bilgiler:

 

A1/P1 Danışan Görüşmesi Uygulaması: Adaylardan, A1 biriminden girecekleri ve danışan görüşmesi şeklinde gerçekleştirilecek performansa dayalı sınavda 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş başarım ölçütlerini sergilemeleri beklenmektedir. Sınavda, adayın, kendisine sunulanlar arasından tesadüfi olarak seçeceği bir senaryo çerçevesinde, danışan rolü oynayan sınav görevlisi karşısında İş ve Meslek Danışmanı sorumluluklarını temsili olarak yerine getirmesi istenmektedir. Danışan rolü oynayan görevlinin farklı tepkiler (çekingen, sinirli, konuşkan vb.) göstermesi söz konusu olabilecektir. Böyle durumlarda adayların danışanı ve süreci nasıl yönettiği ve kontrol altına aldığı önemlidir. Bu bölüm için asgari 10 dk.’lık sürenin iyi, etkili ve planlı şekilde kullanılması, 15 dk.’nın aşılmaması gerekmektedir. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki 2 değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

 

A2/P1 İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetlerin bir konusu ile ilgili sunum uygulanması: Adaylardan, A2 biriminde girecekleri ve sunum uygulaması şeklinde gerçekleştirilecek performansa dayalı sınavda 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş başarım ölçütlerini sergilemeleri beklenmektedir. Sınavda, adayın, kendisine sunulan sunum konuları arasından tesadüfi olarak seçeceği bir konuyu kısa bir ön hazırlık süresi içinde (5 dk.) inceleyerek, tercih edeceği bir sunum yöntemiyle (bilgisayar, sözlü sunum, sunum tahtası, tahta) sunması istenmektedir. Seçilen sunum konusunun incelenmesi için verilen süre, sunum süresine dahil değildir. Sınavda adayın seçimine sunulacak sunum konuları sınav tarihinden önce, adayların ANAPER web sayfasındaki kişisel hesaplarına bilgi amaçlı olarak yüklenecektir. Adayların yayınlanan konulara çalışmış olarak gelmeleri ve sunum tekniklerine uygun etkili bir sunum gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Adaylar ayrıca bir sunum hazırlamayacaklar veya yanlarında herhangi bir not, materyal getirmeyeceklerdir. Sınav salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazları bulunacak olup aday tarafından tercih edilmesi halinde kişisel hesaplara bilgi amaçlı yüklenmiş olan dosyalar sunum esnasında kullanılabilecektir. Sunum için ise, asgari 5 dk.’lık bir sürenin iyi, etkili şekilde kullanılması, 10 dk.’nın aşılmaması gerekmektedir. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki 2 değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Incoming search terms:

 • iş ve meslek danışmanlığı 2013 sınav soruları (53)
 • 20 nisan 2013 iş ve meslek danışmanlığı sınav soruları (46)
 • imd alımları 2013 (41)
 • is ve meslek danismanligi sinavina kac kisi girdi 2013 (32)
 • anaper iş ve meslek danışmanlığı 2013 başvuru (25)
 • 20 nisan iş ve meslek danışmanlığı soruları (25)
 • iş ve meslek danışmanlığı SORULARİ 2013 (24)
 • anaper iş ve meslek danışmanlığı kitabı almak istiyorum (23)
 • iş ve meslek danışmanlığı kursu hangi illerde (22)
 • is ve meslek danismanligi 20 nisan sorulari (20)
Etiketlenmiş , .Yer işareti koy permalink.

99 Responses to Anaper’in 20 Nisan 2013’deki İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavı Başvuruları 11 Şubat’ta Başlıyor

 1. imdselma diyorki:

  zeroist 2013 te tekrar alım olur mu sizce?

  • orcun diyorki:

   ARKADAŞLAR 2 EYLÜL DE GİRMEDİM SINAVA TEKRAR ÜCRET YATIRICAM MI 2 HAKKIMIZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLER Dİ

   • imd diyorki:

    Hayır kısmen kalmış olanlar ücret ödemeyecekler bir sınav ücretiyle 2 kez girme hakkı var herkesin eğer 2. seferde kalırsan 3. sınava girişinde kaldığın kısımla ilgili ücreti yatırman gerekecek.

   • jass25 diyorki:

    ben mayıstaki sınava girdim kazanamadım. eylüldeki sınava da giremedim. eğer durumun benim gibiyse evet ücreti yatırman gerek. bence anaper deki yetkililerle ya telefonda görüş ya da mail at. mutlaka yanıtlarlar.

 2. essudeee diyorki:

  2 eylül de yapılan anaperin sınavından sadece A2 den kaldım. 20 nisanda sınava giricem ama IMD alınımı tekrar olur mu.. bakanın bi tweetini okudum 4 şubatta ”4000 kadro doldurulacak” Şuana kadar atanan IMD sayısı (şubat alınımı da dahil) kaç kişi acaba.. bi bilgisi olan var mı..şimdiden teşekkürler

  • Anonim diyorki:

   4 şubatta değil atamalar 8 şubattan sonra yapılacak son tercih tarihi 8 şubat çünkü, evet bu atamayla sayı 4000 e ulaşıyor ancak başka alım olup olmıycağını bu sayı üzerinden konuşmak yanlış olur yani alım olabilirde olmayabilirde ancak şubat ayından yapılan bir alımdan 2 ay sonra alım olmasını beklemek pek mantıklı olmaz

  • Ege diyorki:

   Arkadasım bende senın gıbı tek dersten kaldım 900 kısılık alımda bos kalan kadrolara 70 sınorı konulmadan tekrar alım yapılacagı soylenıyor bu bızım gıbı bır yada bırkac dersten kalıpta tekrar sına gırecekler ıcın haksızlık olacaktır bu bos kalan kadrolara nısandakı sınavdan sonra alım yapılmalıdır yoksa sertıfıkamız elde kalacak bu kadar alım bır daha zor olur kadrolar dolmus olabılır bunun ıcın gereklı yerlere maıller atalım ben atıyorum

   • Tuna diyorki:

    900 kişilik alımda atananlardan biriyim boş kalan kadro diye birşey yok bütün kadrolar doldu ayrıca 70 puan barajının altındaki adaylar hiçbir şartta atanmayacak bunun için yasanın değişmesi lazım ki oda çok zor insanları yanlış bilgilendirmeyelim.

   • heval diyorki:

    haklısın bende bir dersten kaldım gereken terlere muracatt edelim

  • Anonim diyorki:

   doldu sanırım

 3. Anonim diyorki:

  Arkadaşlar şuanki mevcut alımla birlikte işkurda çalışan imd sayısı 4000 e ulaşacak, yani bundan sonra ne kadar alım olur bilinmez ama bi 4000 kişi daha alınmayacağı kesin, planınızı ona göre yapın bütün umutlarınızı bu işe bağlayacaksanız iki kere düşünün, sınava gelince oldukça zor bir sınav eylülde toplam 5000 kişi girdi bunlardan 1000 aday belge almaya hak kazandı yani çalışmadan olacak bir iş değil sınava başvurmadan önce imd el kitabı ve diğer dökümanları inceleyin ben bunları ezberleyebilirim derseniz sınava girin çünkü sınav ücreti ve diğer masraflar en az 600 tl tutuyor paranıza yazık olmasın ayrıca KPSS DEN 70 PUAN ALAMAYAN ADAYLAR BU İŞE HİÇ BULAŞMASIN ÇÜNKÜ ATAMALARI YAPILMIYOR.

  • Anonim diyorki:

   hayırlısı .şu paraya yazık muhabbetlerini bırakında insanlar kendileri düşünsünler. kim ne yapacağını iyi bilir.

 4. ali demir diyorki:

  anaperin sorularının daha zor olduğunu söylüyorlar.fikri olan varmı. özellikle daha önce giren arkadaşlar

 5. gülsün diyorki:

  ben hiç kpss girmedim… şimdi bu sınava giremiyicem mi? veya girsemde şansım yok mu yani

  • Saturn diyorki:

   Atamalar kpss puanı ile yapılıyor atanabilmek için çift yıllarda yapılan(2012-2014 kpss vb) sınavlara girmiş ve en az 70 puan almış olmak gerekiyor, anaperin yaptığı bu sınava girmenin tek şartı 4 yıllık lisans mezunu olmak, yani kpss girmemiş bir insan eğer lisans mezunuysa bu sınava girebilir ancak devlet kadrolarına atanamaz.

  • imd diyorki:

   Sınava girmenin tek şartı 4 yıllık lisans mezunu olmak, ancak kpss puanı olmadan devlet kadrolarına atanamazsın ayrıca kpssden en az 70 alman lazım barajın altında kalanların ataması yapılmıyor

 6. biyo100 diyorki:

  tam olarak imd nin görev tanımı nedir onu öğrenmek istiyorum.yani işkur ‘da mı çalışacak bu işi yapan kişiler ?

 7. biyo100 diyorki:

  bir de ilk kez sinava girecek olan kişi her 3 teorik sınava da giriyor mu?A1,A2,A3 her 3 sınav da herkes için mi ?

  • imd diyorki:

   Evet belgesi olmayan ve bu sınava ilk defa giren herkes a1 a2 a3 teorik ve a1 a2 uygulama sınavlarına girmek zorundadır ve önemle belirtmek isterimki SINAV ÜCRETİ VE DİĞER MASRAFLAR BAKIMINDAN OLDUKÇA MALİYETLİ VE ÇALIŞMADAN ASLA GEÇİLEMEYECEK BİR SINAVDIR, İLGİLİ DÖKÜMANLARI Bİ KERE OKUR GİRERİM DİYENLER PARALARINI BOŞ YERE SOKAĞA ATMASINLAR.

   • biyo100 diyorki:

    uygulama sınavlarının içeriği konusunda da bilgi verirseniz çoks evinirim.

    • imd diyorki:

     Uygulama sınavı iki aşamadan oluşuyor iilk aşamada tiyatro bölümünden gelen arkadaşlarla örnek danışan-danışman görüşmesi yapıyorsun yani mesleğin gerektirdiği en ana beceri ölçülüyor 10 adet senaryo var tiyatrocu arkadaş bunların içinden birini rastgele çekip kağıtta yazan role bürünüyor ve sende danışman olarak çözüm üretmeye çalışıyorsun, ikinci kısımdada sınavdan önce anaperin sitesinde yayınlanan sunum konularından birini kura usulü seçip o konuyla ilgili sözlü sunum yapıyorsun konuyla ilgili ezbere konuşuyorsun yani uygulama sınavı bunlardan ibaret

     • biyo100 diyorki:

      herhangi bir kurs almadan bu uygulama sınavlarından başarılı olmak için ne yapmak gerekiyor, nasıl ve nereden çalışmak lazım ? bir de bu uygulama sınavlarının total tuana katkısı nedir, %50 uygulama, %50 teori mi ?

     • imd diyorki:

      Uygulama ayrı teorik sınav ayrı total puan diye bişey yok her bir sınavdan geçer not alman lazım 3 teorik 2 uygulama olmak üzere 5 bölümden oluşuyor sınav bunların hepsinden ayrı ayrı geçer not alman gerekiyor her koyun kendi bacağından asılıyor yani. Uygulama sınavı kursla falan olacak birşey değil sitede uygulama sınavıyla ilgili dökümanlar var bireysel olarak çalışmak lazım ama neticede sizin yeteneğiniz ölçülüyor allah vermemişse yapcak bişey yok.

     • Anonim diyorki:

      tiyatrocuları hiç sevmem. napcaz yaw… :((

   • esra diyorki:

    ben 2012 kpss den 72,4 aldm. Bu belge için kursa gitmek gerekmiyo mu başvurular başlamış ben başvuramaz mıyım

  • tiyo diyorki:

   hocam kurs ücreti ne kadar ,kursa bulundumuz il de gidebiliyormuyuz ve sınvlar nasıl oluyor kurs kaç gün sürüyor

 8. salih diyorki:

  almayacaklarsa millete boşuna belge aldırmasınlar

 9. salih diyorki:

  yani bu atamayı yapacak olan bakanlık ile belge veren kurumlar koordineli çalışsın alım yapmayacaksa belgede dağıtmasınlar

  • excalibur diyorki:

   Haklı ancak ülkemiz koşullarında karşılığı olmayan bir istek, alım yapan bakanlık ile sınav yapan üniversiteler arasında koordinasyon var ancak belge dağıtılacak kişi sayısını planlamaya gelince bu koordinasyon işe yaramaz hali geliyor, kaldı ki alım yapılacak kadar insana belge dağıtılması söz konusu olamaz çünkü bu sınavı kaç kişinin geçip belge almaya hak kazanacağını bilmek mümkün değil, ancak en azından bakanlığın önümüzdeki yıllarda kaç kişilik alımlar yapacağını açıklaması bu işe girmeyi düşünen adaylara ışık tutabilir.

   • Anonim diyorki:

    anlamadıgım nokta kpss ye gırmıs olmak şart mı? ben kpss ye gırmedım ve hazıranda yenı mezun olucam basvuru hakkım varmı?

    • excalibur diyorki:

     Haziranda mezun olucam diyosun bak kendi ağzınla sınava başvurunun tek şartı 4 YILLIK LİSANS MEZUNU OLMAK YANİ BAŞVURAMAZSIN. Kpss girmemiş olmak başvurmak için engel değil ancak ataman yapılmaz özel bürolarda çalışıcam dersen girersin sınava

  • Anonim diyorki:

   oldu canım. armut piş ağzıma düş yani. canın istemiyorsa alma. bundan sonrada alım olmaz zati.

 10. biyo100 diyorki:

  bu sınava hazırlık için işkurun açmış olduğu kurs var mı ?

  • strong diyorki:

   İşkurun sitesine girdiğinde göreceğin gibi bu sınav için artık kurs yok, gerekli dökümanları sitede bulabilirsin, herkes oturup kendi çalışacak yani kurs olmasını gerektiren anlaşılmaz bi konu yok zaten.

 11. biyo100 diyorki:

  sunum konuları ne zaman belli olacak ?

 12. ayda_chn diyorki:

  yeterliklik bazında birleştirme yapmayı düşünen var mı acaba_?

 13. s.can diyorki:

  son başvuru 8 nisan değil mi.tarihte 08/04/2013 yazıyorda yanlışmı yazılmış acaba

 14. biyo100 diyorki:

  ilk girien birisi için sauseme ne kadar para yatırılması gerekiyor, 400 mü 440 tl mi ?

 15. bote diyorki:

  arkadaslar Sakaryada da sınav olacakmı acaba.sınav yeri sadece Eskişehir diyor.

 16. uzay diyorki:

  Sürekli sakaryanın yapacağı sınavla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar anlaşılan birileri size sakarya daha kolay mutlaka sınava orda girin falan demiş ama öyle birşey yok sınava giren kişi sayısını belge almaya hak kazananlara oranladığımızda anaperle sausemin belge verme oranı aynı hatta sakaryanın sınavı anapere göre biraz daha zor hangi şehire gitmek sizin için kolaysa oraya gidin fasaryalara inanıp paranızı sokağa atmayın anaperin sınav ücreti 100 tl daha az çünkü sakaryada 40 tl banka havale masrafı var

  • Ege diyorki:

   Arkadasım anaperde bınkusur kısıden 35 kısı sausemde dortbıne yakın kısıden bın cıvarına sertıfıka verılmoıs sausemde basarı oranı yuzde yırmıs beslerde ıken anaperde yuzde uclerde, yanlısımız varsa duzeltın

   • Anonim diyorki:

    O dediğin rakam tarihte yapılan ilk sınavda gerçekleşmiş yani bu imd kavramı ve alımları ilk defa yapılacağı zamanki sınavın sonucu o eylüldeki sınava 1000 kişi girdi 250 kişi sertifika aldı önemle düzeltirim ayrıca ben senin arkadaşın falan değilim!

   • uzay diyorki:

    O dediğin rakamlar imd kavramı ilk ortaya çıktığı zaman yapılan ilk sınava ait geçtiğimiz eylülde yapılan sınava anaperde 1000 kişi girdi 250 kişi sertifika aldı yani oran sakarya ile aynı! bilmem anlatabildim mi önemle düzeltirim ayrıca ben senin arkadaşın falan değilim!

   • zihin diyorki:

    Eylülde yapılan sınava anaperde 1000 kişi girdi 250 kişi sertifika aldı yani sakaryayala oran aynı! Önemle düzeltirim.

   • uzay diyorki:

    Eylülde yapılan sınava 1000 kişi girdi 250 kişi belge aldı anaperde yani oran aynı ağzı olan konuşmasın

    • Ege diyorki:

     Ne kadar kabasınız neden kı acaba, yanlısımız varsa duzeltın yazdım arkadasım dedıgım ıcın kusura bakma senden arkadas olmaz zaten

     • Ege diyorki:

      Duyduklarımız okuduklarımız kafamızı karıstırıyorsa tabıkıde burada paylasacagız kı dogrusunu ogrenelım ama once anlayıs

 17. onur diyorki:

  Sürekli sorular soruluyor.Bunlara cevap vermek yerine A dan Z ye imd rehberi yapsanız daha güzel olmaz mı ?

 18. NEŞE diyorki:

  ben de bu sınava katılmak istiyorum ancak tekrar alım yapılıp yapılmayacağı konusunda hep aklımda sorular var.eğer 4000 kişilik sayı tamamlandıysa yeni alımlar çok zor olur. bu konuda ne düşünüyo sunuz?paylaşımlarınızı bekliyorum

  • uzay diyorki:

   4000 kişilik alım 14 şubat itibarıyla tamamlandı, ancak benim bildiğim kpssye girip atanma garantisi olan herhangibir meslek yok, hayat ufak tefek riskler içeriyor yani elbet daha alım olacak ama sayısı ne kadar olur bilemeyiz bundan önce sınava girip şimdi atananlarda akıllarında bu sorularla sınava girdiler türkiyede beklediğiniz gibi istihdam garantili bi meslek yok kararınızı çabuk verip biran önce çalışmaya başalyın çünkü sizi zor bir sınav bekliyor.

 19. onur diyorki:

  Sigortam şuan yatıyor.Sigortamı 1 ay sonra kessem sınava katılabilirmiyim.

 20. kamu2360 diyorki:

  arkadaslar ben kpss den 65 aldım atanamam muhtemelen ama 2014 kpss ye girip bu belgeyi kullanmayı düşünüyorum ilgili yerlere mail atıp tüm kadrolar doldu mu yeni kadrolar açılacakmı öğrenmeye çalışalım

  • zihin diyorki:

   puanın 69,999 olsa dahi atanamazsın yani sonuç belgende 7 ve 0 rakamları yan yana değilse ataman yapılmaz, yeni alımlar olacak ancak sayı belli değil

 21. imd100 diyorki:

  ben sauseme başvurumu yaptım, başvuru formu onayı mail adresinize yollanacaktır dedi, aradan 3 gün geçti herhangi bir onay maili gelmedi.acaba ne kadar süre sonunda yolluyorlar ?

 22. yeliz diyorki:

  toplamda 4000 atamamı olacak sadece başka atama olmayacakmı bende başvurmayı düşünüyorum sertifika için puanım 70 altı ama çok alım olursa sonuçta ab süreci için yapılan çalışmalar sertifikayı alan herkes atanır gibime gelio

  • Tuna diyorki:

   ARKADAŞLAR BEN YAZMAKTAN YORULDUM SİZ HALA YAZILANLARI OKUMADAN İNSANLARI YANILTACAK LAFLAR ETMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ, 70 PUANIN ALTINDA KALAN ARKADAŞLAR PARANIZA EMEĞİNİZE YAZIK BU SINAVA GİRMENİZİN HİÇBİR ANLAMI YOK ÇÜNKÜ ASLA ATAMANIZ YAPILMAYACAK.

  • Anonim diyorki:

   herkes mi, atanır ..zaten sertifika alacak 5000 adam var birde şimdi başvurcak 5000 üstü. muhtemel 6000 7000 sertifikalı olur. kim nereye alcak bunca insanı.

 23. imd100 diyorki:

  uygulama sınavının birisi sunum, onu çalışarak yapsak bile diğer uygulama sınavında tiyatro oyuncusuna hangi mesleği nasıl anlatmamız gerektiğini nerden bileceğiz ?

 24. nihan diyorki:

  MERHABA BİRŞEY DANIŞACAKTIM. ÖN BAŞVURU FORMUNDA DİPLOMA DERECESİ YAZIYOR O KISMI DOLDURMAMIZ GEREK.LAKİN BNM DIPLOMAMDA DERECE KISMINDA “ONUR” YAZIYORR.MEZUNIYET NOTUM 3.33 AMA BU DIPLOMADA YAZMIYOR.Ş,MDİ BEN NE YAZMALIYIM BASVURU FORMUNA?

 25. bedolfing diyorki:

  arkadaşlar artık 80 altı kapatmaz gibi görünüyor.zaten 2014 öncesi alımda olmaz.ben 2014 te alıcam boş yere bi sene geçerlilik süresinden yemiyeyim:)

 26. sedef diyorki:

  merhaba arkadaşlar ben yazılanları okudum fakat yine de kafama takılan bir konu var 2012 kpss ye bende girdim ve 66 aldım. 5 sene geçerliliği olan bir belge bu ve 2014 te tekrar sınava gireceğim o zaman 2012 de 66 almamın bir önemi kalmıyor sanırım 2014 te 70 ve üzeri alırsam en azından başvuru yapabilirim değil mi teşekkürler

 27. asin diyorki:

  arkadaşlar anapere başvuruda egitim bilgilerimi yazarken dereceyi yanlış yazmış güncellemişm tekrar güzeltemiyoruz başvurumuz kabul olur mu ya da düzeltme imkanımız var mı

 28. asin diyorki:

  arkadaşlar anapere başvuruda eğiim bilgilerinde derece yerine diploma notunu giriyormuşuz anapere sordum merak edenlere duyrulur

 29. asin diyorki:

  ben trankripe yazanı girdim diplomada yazmıyor işallah birşey olmaz

 30. volkan diyorki:

  Alımın yapılacağı kesin bilgi yok ,
  twitter resmi yazı alanımı ?
  para tuzağı bunlar

 31. elif diyorki:

  bende transkripte yazan notu girdim anapere telefon ettim diplomada yazmıyor diye transkriptekide olur dediler her halde bu derece çok önemli degil

 32. yasyilay34 diyorki:

  Arkadaşlar Merhaba,
  öncelikle herkese başarı ve bol şans diliyorum..
  Hakedenler bir şekilde muvaffak olucaktır. Bunun bir sürü örneğini gördüm. Bu sertifikayı ben de almak istiyorum fakat özel sektörde 3. yılım..sigorta başvuruya engel demişlerdi ilk sınav açıldığı sene.Bu sebeple başvuramamıştım işten çıkamayacağım için..Böyle bir şey var mı gerçekten? Yardımcı olursanız sevinirim. Varsa da ne kadar süre önce istifa etmem gerekiyor?Benim de şansım var mı?

  • zeroist diyorki:

   sınava giriş için söylediğiniz bir şekilde şart yok.pekala sigortalı çalışan biri de sınava girip sertifikasını alır.

 33. fihatu diyorki:

  bişey sormak istiyorum başvuru ANPR_20 VE 42 nolu formları anaperden nasıl ulaşabilirim

 34. fihatu diyorki:

  sunum konuları geçmiş senelerde sorulan konularmı oluyor

 35. çetin diyorki:

  Acaba neden İstanbulda yapılmıyor.İstanbuldaki her hangi bir üniversite örneğin İstanbul üniversitesi bunu yapabilir insanları sadece 2 üniversiteye toplamak bence yanlış en azından büyükşehirlerdeki üniversitelerde yapabilir.

 36. çetin diyorki:

  Arkadaşlar teorik sınavlar 6-7 ilde yapılıyormuş.Acaba uygulama sınavları teorik sınavlardan kaç gün sonra yapılıyor.Birde A1 A2 A3 test sınavları var acaba bunlardaki teorik sınavlar aynı gün mü yapılıyor?Son olarakta sitede sınav için çalışacağımız kitabın özeti var acaba ona mı çalışalım yoksa kitaba mı çalışalım.

 37. ilker diyorki:

  belgeyi şimdi alsam 2013 kpss p3 ten 70i geçsem olmuyor mu yani neden hep 2012 2014 tarihinden bahsediliyor

  • imd diyorki:

   Çünkü memur alımları çift yıllarda yapılan kpss sonucuna göre yapılıyor tek yıllarda yapılan sınavlar sadece öğretmenlik avukatlık vb a grubu memur alımlarında geçerli

 38. sinem keser diyorki:

  arkadaslar ben bu yıl mezun olucam ve nisandakı sınava yetısemıcem 7 eyluldekı sınava gırebılırım dımı bıde 2013 te alım yapacaklarmı onemlı

 39. gamze diyorki:

  arkadaşlar başvuruda ziraat bankasına ne kadar ücret yatırılacak birde teorik sınavların hepsi aynı gün mü yapılıyor?

 40. ayşe diyorki:

  arkadaşlar sadece eskişehirdemi olacak sınav diğer illerde yokmu

 41. Gülsüm UZUN diyorki:

  Ben hiç bu sınava girmedim. Fizik öğretmeliği mezunuyum. Kpss puanım p3: 80 üzeri. Şansım var mı?
  Anaper’in geçerlilik süresi 1 yıl, Saüsem’in ise 5 yıl mı yanlış mı anladım?
  İlerde kesin ataması yapılacak mı? boşuna paramızı çöpe atmış olmayalım yani. 400 lirayı her oturum için mi ödüyoruz. Oturumun içeriği nedir? Çok karıştırmışlar.Fiziği bile anladım bu açıklamaları anlayamadım.

 42. sevinç diyorki:

  anaper ve sausem ücretlerinin net tutarlarını bilen yazabilirmi acaba.ayrıca sınava giren arkadaşlar uygulama sınavları nasıldı acaba.yani kişiyi zorlayıcı sorularmı soruluyor yoksa rahat olmamızmı sağlanıyor.

 43. ipek002 diyorki:

  ben başvurumu yaptım..fakat iptal etmek istiyorum..mümkün mü…açıköğretim bürosuna belgelerimi de teslim ettim..paramı alabilir miyim..teşekkürler

 44. yns diyorki:

  arkadaşlar başvuru evrakları olarak formlara ulaşamıyorum anpr 20 başvuru formunu nasıl alabilirim bilgisi olan paylaşabilir mi

 45. jerenimo diyorki:

  Arkadaşlar ben eylül ayındaki sınavdan A1/T1 ve A2/T1 den kaldım. Bu bölümlere hangi konuların dahil olduğunu bilen var mı. Tekrardan bir de A3′ e çalışmayayım :)

 46. elif diyorki:

  a1 a2 a3iş ve meslek danışmanlıgı kitabının hangi bölümlerini oluşturuyor

 47. banu kocasakal diyorki:

  arkadaşlar bir nisanda var birde eylülde ıkısınıde girmekmı gerekıyor bu belgeyı almak ıcın yada nısandakıne girmek yeterlimi.nasıl yapılmaktadır bu sınav bilgisi olan arkadaslar cevaplarsa sevınınırım..?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>