Rehberiniz-“adam yerine konma” özlemleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “”adam yerine konma” özlemleri” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
adam yerine konma özlemleri

ADAM YERİNE KONMA ÖZLEMLERİ

ÇETİN ALTAN

MİLLİYET

1 milyar 300 milyonluk İslam aleminin en çarpıcı özelliği, dinine imanına bağlı Müslüman bireylerin, çok büyük bir oranda mesleksiz oluşları…

Türkiye”de bile “meslek” kavramı, ne yeterince netleşmiştir, ne de tarihsel ve evrensel boyutlarıyla yeterince incelenmiş…

* * *

Meslek nedir?

Meslek, belirli bir alanda insan enerjisinin, o alandaki bir öğrenim ve donanım birikimi sonucu, somuta dönüşmesidir.

Örneğin bir terzi, terzilik alanındaki öğrenim ve donanım birikimi sonucu, enerjisini somut giysilere dönüştürür.

Bir marangoz da öyle, bir diş doktoru da öyle, bir elektrik teknisyeni de öyle, bir inşaat mühendisi de öyle, bir cerrah da öyle…

* * *

İslam aleminde Müslüman bireylerin enerjileri, meslekler alanında çok az oranda dönüşmektedir somuta…

Ve “psiko – sosyolojik” çok boyutlu bir sorun çıkmaktadır ortaya; “adam yerine konmak” özlem ve sorunu…

* * *

Bir gün kaybolup gideceğimizin yan bilincimizde sessizce duran tümörü, yeryüzünden geçip giderken “adam yerine konmak” özleminde bir teselli arar…

Ve bu teselli iki kanada ayrılır:

1- Yeryüzünden gelip geçerken kendi enerjilerini, kendi meslek alanlarında sürekli somuta dönüştürerek; ömürlerini aşan somut izler bırakmış olmak belirli bir süre yaşadıkları dünyada…

O nedenle de, meslek sahiplerinde, “adam yerine konma” özlemleri, büyük ölçüde aşılmış gibidir.

2- Meslek sahibi olmadıkları için, “adam yerine konma” özlemlerini, “itibar sahibi” olma çabalarında tatmine uğraşanlar…

Politik egemenlikler itiş kakışı, aşiret beylikleri, tarikat şeyhlikleri, makam ve rütbe sahibi olma tutkuları; “adam yerine konma” özlemlerinin değişik çiçekleridir biraz da…

* * *

500 yıl boyunca okyanuslarla boğuşup durma sonucu gelişen bir teknolojinin; büyüyen sermaye ve çeşitlenen meslek dallarıyla, Avrupa kıtasına da yansıması…

Ve aynı teknolojik birikimlerden geçmemiş olan, büyük oranda mesleksiz yığınların; 1 milyar 300 milyonluk İslam alemi…

* * *

Bendenizin babam da, hukukçu ve avukat olmasına karşın, makam sahipliğini yeğlemiş bir bürokrattı.

Haydarpaşa Garı”ndan, trenle Ankara”ya hareket edeceğimiz akşamlarda bekleme salonunda oturmaz, garın başkomiseri Cafer Bey”in odasında otururduk.

Trene binerken de, bizi geçirmek için Cafer Bey perona kadar gelirdi.

* * *

Tek parti dönemlerinde “adam yerine konma”nın tek yolu, “makam sahibi” olmaktı.

Meslek sahibi olanların da sayısı zaten pek azdı. Çalışmak, onun bunun emrinde “el ayak işi yapmak”; başka bir deyimle “uşak” olmak anlamında kullanıldığı için, hor görülürdü.

Annem, resmi dairelerde odacı, yahut mahkemelerde mübaşir olmuş uzak akrabalar için:

– Elde yok, başta yok; çalışmasın da ne yapsın zavallı, diye tepeden hayıflanmalı saptamalar yapardı.

* * *

Günümüzde “adam yerine konma” özlemleri, değişik bir yelpaze açmada…

Gösterişli bir hayat sürme tutkusu, üst düzey bir makam sahibi olma çabasıyla at başı gitmekte…

Bir de ünlü yıldızlar kesimi var; futbol yıldızları, sahne yıldızları, pop müzik yıldızları vs…

Ve mistik alemin öncüleri…

* * *

Örgütlü suç çetelerinin dal budak sarmasına gelince…

Belki de bu tür çeteler; gösterişli bir hayat sürme tutkusuyla, üst düzey bir makam sahibi olma çabalarının sentezinden doğarak büyümede…

Ama sanırız hepsinin temelinde, kul yığınlarının dışında biri olma ve “adam yerine konma” özlemleri yatmada…

* * *

Meslek birikimleri eksikliğinden pıtırıklaşan, birtakım deve dikenleri…

21. yüzyılın, yahut “uzay çağı”nın, evrensel değişimlerle yeniden düzenleyeceği birtakım yamukluklar…

2104 yılının İstanbul”una şöyle bir göz atmayı, hangimiz istemezdik ki?

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir